Tarım Arazilerinde Komşunun Önalım Hakkının Kaldırılması

Tarım Arazilerinde Komşunun Önalım Hakkının Kaldırılması

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunda yapılan son düzenlemeye göre önceden yer alan komşunun önalım hakkı kaldırılmıştır.

Önalım hakkı tanımı yapılırken tür bakımından üçe ayrılmaktaydı. Yapılan tanımda önalım hakları, sözleşmeden doğan önalım hakkı, yasal önalım hakkı ve sınırdaş tarım arazi malikinin önalım hakkı olmak üzere üç şekle sahipti.

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yer alan eski düzenlemeye göre mirasçılar terekede bulunan tarımsal arazi aile malları ortaklığı veya kazanç paylı ortaklık kurulması halinde ortaklarından birinin payını üçüncü kişiye satacak olması halinde diğer ortaklar önalım hakkına sahip olacaklardır. Tarımsal arazilerin satılacak olması halinde ise sınırdaş tarım arazilerinin malikleri de önalım hakkına haiz oluyorlardı. Tarımsal arazinin sınırdaş maliklerden birine satılması halinde diğer komşuların önalım hakkı kullanılamaz hale gelebilmektedir. Eğer birden fazla komşu önalım hakkına sahipse bu durumda hakim tarımsal bütünlüğü göz önünde bulundurmaktadır. Tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalım konusunda tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verilir.

Türk Medeni Kanununda yasal önalım hakkı yalnızca paylı mülkiyette paydaşlara tanınıyorken  Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunda önalım hakkı paydaş olmamasına rağmen sınırdaş arazi maliklerine tanınarak önalım hakkı kapsamı genişletilmiştir.

Önalım Hakkında Süreler:
Önalım hakkında satışın öğrenilmesiyle birlikte 3 ay her durumda satışın ardından 2 yıl içerisinde önalım (şufa) hakkı kullanılarak dava yoluna gidilmesi gerekecektir.

Tarım Arazilerinde Komşunun Önalım Hakkının Kaldırılması Hakkında:
Tarım arazilerinde komşunun önalım hakkı kaldırılmasının sebebi olarak kanunun iyiniyetten öte kullanılması olduğu göz önüne serilmiştir. Arazilerin değerlerinin düşürülerek arazi maliklerinin zarara uğratılmasına yol açmıştır. Bu sebeple meydana getirilen düzenleme ile birlikte artık sınırdaş tarım arazi malikliği, önalım hakkı kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Benzer Yazılar

İzale-i Şuyu Davası

Çelik Avukatlık Bürosu

Miras Payının Devredilmesi

Çelik Avukatlık Bürosu

Trafik Cezalarında Ne Yapılmalı? Trafik Cezalarında Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

Çelik Avukatlık Bürosu

Miras Paylaşımında Miras Payı Oranları

Çelik Avukatlık Bürosu

Korona Virüs Kapsamında Hukuki Düzenlemeler

Çelik Avukatlık Bürosu

Hakimin Reddi, Reddin Şartları ve Reddine İtiraz

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.