2020 İNFAZ YASA DEĞİŞİKLİĞİ

2020 İNFAZ YASA DEĞİŞİKLİĞİ

Kasten Yaralama ile İlgili infaz değişikliği
İnfaz değişikliği kapsamında ele alınan ve düzenleme yapılması beklenen bir diğer konu da kasten yaralama suçlarının cezalarıdır. Buna göre kastla işlenen yaralama suçunun eşe, üstsoya, altsoya, kardeşlerden birine veya ruhen ya da fiziken kendisini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı meydana getirilmesi halinde verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır.
Kasten yaralama suçu kamu görevlisinin görevini icra ederken bulunduğu nüfuzu kötüye kullanarak silahla işlenmesi halinde verilecek olan cezanın yine yarı oranında artırılacağı öngörülmüştür.

Kasten yaralama suçunun yeni infaz yasa değişikliğiyle birlikte canavarca hislerle işlenmesi durumunda verilecek olan cezada da artırıma gidilmiştir. Buna göre canavarca hislerle işlenmesi halinde yaralama suçlarında verilecek olan cezada 1 kat artırım meydana getirilecektir.

Yine 2020 infaz yasa değişikliğinde ele alınan kasten yaralama suçlarına göre yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde yukarıda saydığımız hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir.

İnfaz Değişikliği Kapsamında Örgüt Kuran ve Yönetenlerin Cezasında Meydana Gelen Değişiklikler:
İnfaz değişikliği kapsamında; örgüt kuran ve yönetenlerin cezasında artırıma gidileceği görülmektedir. Kanunun suç saydığı fiilleri işlemem maksadıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktaydı. Meydana getirilen değişiklerle beraber örgüt kurma veya yönetme suçlarını işleyenlerin cezası 4 ila 8 yıl arası hapis cezası şeklinde düzenlenecektir.

Tefecilik suçunun bir örgüt faaliyeti çerçevesi altında işlenesi durumunda verilecek olan cezanın bir kat artırılacağı yönünde düzenleme de meydana getirilecektir. Tefecilik suçu kanunumuzda ‘’Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Hamilelerin Tutuklanması ile İlgili Meydana Getirilecek Olan Düzenleme:
İnfaz yasa değişikliği kapsamında düzenleme altına alınan konulardan birisi de hamilelerin veya ağır bir hastalığı bulunan ceza infaz koşulları içerisinde yer alamayacak durumda olanların ya da henüz lohusa dönemide olanların durumudur. Bu şüphelilerin yeni infaz yasa değişikliği ile birlikte tutuklanmaları yerine adli kontrol altına alınmalarına ilk derece mahkemeleri tarafından karar verilecektir.

Hükümlüler Hakkında Verilen Cezaların Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Yerine Getirilme Şartları:
Meydana getirilen infaz yasa değişikliği kapsamında açık infaz kurumuna geçirilecekler:
– Kasıtlı suçlardan dolayı 3 yıldan daha az mahkumiyeti bulunanlar (terör suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, ikinci defa mükerrer olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç)
– Adli para cezası infaz süresinde hapis cezasına çevrilenler,
– Taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına çarptırılmış olanlar,
– İcra ve İflas kanunu gereğince tazyik hapsine tabi olanlar,
mevcut kurallara riayet etmeleri ve iyiniyet göstermeleri ve disiplin kurulu tarafından olumlu rapor almaları halinde yapılan değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.

10 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hakiminin onayından sonra uygulanacaktır.

Kınamadan başka bir disiplin cezası alan veya açık ceza infaz kurumu şartlarına ayak uyduramayacağı saptanmış kişilerin ya da kurum düzeni ile kişi güvenliği kapsamında tehlike arz edenlerin kapalı infaz kurumuna gönderileceği de öngörülmüştür.

Yeni İnfaz Yasası Çerçevesinde Meydana Getirilen Düzenlemeler:
Yeni infaz yasası çerçevesinde hükümlünün duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu yerler de “kurum” olarak kabul edilecek. Hükümlünün duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı eylem ve sözleri nedeniyle de disiplin yaptırımları uygulanabilecek.

Ceza infaz kurumlarında haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası gerektiren eylemler arasına “Kurum idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşmek” de eklendi.

Ceza infaz kurumuna alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak veya kullanmak gibi durumlar 1 günden 10 güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler arasına eklendi.

Benzer Yazılar

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Diğer Örgütlü Suçlar

Çelik Avukatlık

Korona Virüs Salgını ve Hukuki Karşılığı

Çelik Avukatlık Bürosu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Çelik Avukatlık

Aile İçi Şiddet ve Cezası

Çelik Avukatlık Bürosu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Çelik Avukatlık

İhtarname Hazırlanması Ve Çekilmesi

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.