Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Toplumuzun en küçük ve en önemli birimi olan aile toplumsal anlamda huzur ve sükunun korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Türk toplumunda, eşler boşanma yoluna genellikle en son çare olarak başvurmaktadır zira hiç kimse bir evliliği ayrılmak maksadı ile gerçekleştirmez. Boşanma ise eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hakimin kararıyla evlilik bağının ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmada  ise eşler ya birlikte mahkemeye başvurarak boşanmayı talep ederler ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul ederek anlaşmalı boşanma yoluna gider.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanmaya ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen bir takım şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmek sureti ile her bir eş anlaşmalı boşanmayı talep edebilir.

    • Eşlerin en az bir yıldır evli olmaları gerekir.
    • Boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmaları gerekir
  • Anlaşmaya ilişkin hususları yazılı olarak beyan etmek sureti ile düzenlenecek olan anlaşmalı boşanma protokolüne eşlerden her birinin imza atarak tasdik etmeleri gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, anlaşmalı boşanmak bakımından kanunda belirtilen şartları yerine getiren eşlerin, boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak belirledikleri esasları içeren anlaşma metnidir. Kural olarak yazılı olması şart değildir fakat uygulama yazılı şekilde yapılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, eşlerin sözlü olarak bildirdikleri ortak iradelerinin avukat tarafından sözleşme metnine dökülmesi ile yahut eşler tarafından ve ortak iradelerini bildiren bir metin hazırlanması ve her iki tarafında imzalaması suretiyle hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat anlaşmalı boşanmaya esas olacak protokolün hazırlanması noktasında olası bir mağduriyet yaşamamak ve herhangi bir hak kaybına uğramamak amacı ile bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Önemi

Yukarıda bahsedildiği üzere anlaşmalı boşanabilmek için kural olarak avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat uygulama gözetildiğinde, özellikle anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin dikkat etmediği bazı detay hususlar nedeniyle sonrasında mağduriyet yaşadıkları görülmektedir. Özellikle nafaka ve tazminat gibi boşanmanın sonuçları ile söz konusu protokolde belirlenen esaslar ile davaya bakacak mahkeme bağlı olacak ( genel ahlak ve kamu düzenine aykırı olmamak koşulu ile) ve eşlerin mutabık kaldığı hükümler yönünde bir karar tesis edecektir. Dolayısı ile özellikle protokolün hazırlanması noktasında ve devamında mahkemede davaya ilişkin iş ve işlemlerinizin yürütülmesi hususunda aile hukuku bilgisini haiz bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Nafaka, boşanma davası devam ederken veya  boşanma davasının sona ermesinin sonrasında  maddi anlamda olarak zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmada nafaka esasen eşler tarafından hazırlanan ve hükümleri konusunda mutabık kalınan anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenebilir. Eşlerin nafakaya ilişkin yapmış oldukları anlaşmalar ile hakim bağlıdır ve dolayısı ile boşanmaya ilişkin kararını bu yönde tesis edecektir. Ancak ortak çocuğun bakımı bakımı, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ödenen iştirak nafakası bakımından hakim yine ortak çocuğun üstün menfaatini gözetmelidir.

Anlasmali-Bosanmada-cocugun-Velayeti

Boşanma davalarına ilişkin önemli ve problemli hususlardan biri de ortak çocuğun velayetine ilişkindir. Boşanma isteyen eşlerin çocuklarının velayetinin kimde kalacağı hususu hakim tarafından belirlenmektedir. Hakim, karar verirken öncelikle çocuğun yararını gözetmekte, velayet hakkı bakımından anne ve babanın yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurmaktadır. Eşlerin boşanmanın sonuçlarından olan çocuğun velayeti ve çocukla ilişkiler konusunda  yaptıkları anlaşmalar kamu düzenine ilişkin olduklarından dolayı kural olarak hakimi bağlamayacaktır. Dolayısı ile hakim, anlaşmalı boşanma protokolünde eşler tarafından belirlenen velayete ilişkin esaslarla bağlı değildir.

Anlaşmalı Boşanmada Hakimin Kararı

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim, örneğin boşanma protokolünde eşlerin boşanmanın sonuçları hususlarında anlaşmamış olmaları, (nafaka ve benzeri) veya protokolün eksik hazırlanması gibi nedenlerden dolayı ret kararı verebilir. Dolayısı ise hakim, eşler kendi aralarında hazırladıkları protokol üzerinde mutabık kalsalar dahi protokole müdahale etme hakkına sahiptir. Zira boşanma davaları kamu düzenini doğrudan ilgilendiren davalardır. Ailenin korunması, ortak çocukların menfaati ve benzeri durumlar kamu yararı ile doğrudan ilişkilidir. Yine anlaşmalı boşanma davasında hakim çocuğun velayetine ilişkin protokol hükümleri ile bağlı değildir. Ortak çocuğun yararını gözeterek en uygun kararı verebilir. Hakim, eşlerin mutabık kaldığı nafaka ve tazminat hükümleri bakımından bağlıdır. Şayet eşler tazminat ve benzeri hususlarda anlaşmış iseler hakimde kararını bu yönde tesis edecektir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı boşanmada  eşler ya birlikte mahkemeye başvurarak boşanmayı talep ederler  ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul ederek anlaşmalı boşanma yoluna gider. Anlaşmalı olarak boşanmak için eşlerin en az bir yıldır evli olmaları, boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmaları ve anlaştıkları bu hususları yazılı olarak beyan etmek sureti ile düzenlenecek olan anlaşmalı boşanma protokolüne eşlerden her birinin imza atarak tasdik etmeleri gerekir. Bilhassa anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması noktasında herhangi bir hak kaybına uğramamak ve olası bir mağduriyet yaşamamak adına sürecin yürütülmesi noktasında hukuki destek almanız tavsiye olunur.

Anlaşmalı boşanma talepli davalarda, boşanmak isteyen eşin diğer eşe baskı ve hatta şiddet veya tehdit uygulayarak, onun iradesini yönlendirmesi ihtimaline karşı  boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzatihi dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandıklarına kanaat getirmesi zorunluluğunu öngörülmüştür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası boşanmak isteyen eşin boşanma sebebini ve bu sebebin vuku bulduğuna ilişkin iddialarını beyan ettiği  bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne başvurması suretiyle açılır. Anlaşmalı boşanma davası için ise öncelikle eşler arasında her iki tarafın mutabık kaldığı bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokolün yazılı hazırlanması zorunlu olmamakla birlikte uygulamada Mahkemeler yazılı talep etmektedir ve ispat bakımından da yazılı şekilde olmaları mühimdir. Daha sonra eşler anlaşmalı boşanmalarına ilişkin bu protokolle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü esasen boşanmanın sonuçlarına ilişkin nafaka çocuğun velayeti ve benzeri tüm hususları içermelidir. Ancak bilinmelidir ki çocuğun velayetine ilişkin eşler arasında yapılan anlaşma ile mahkeme bağlı değildir. Mahkeme velayete ilişkin olarak ortak çocuğun üstün yararı gözetir ve şayet protokolde belirlenen velayet esasları, çocuğun yararı bakımından uygun ise geçerli olur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne kadar süreceği davanın türüne bağlı olup davanın açıldığı adliyedeki iş yoğunluğu ile de ilgilidir.  Anlaşmalı boşanmalar en kısa süren boşanma davası türüdür. Buna göre, anlaşmalı boşanmada dava süresi adliye yoğunluğuna göre 1 ile 4 ay arasında değişmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları bakımından görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise, eşlerin son 6 aydır birlikte oturduğu yer mahkemesidir.

Aile Hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklar hakkında detaylı bilgi almak, boşanma davası açmak yada davaya ilişkin işlemlerinizi yürütmek, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlatmak ve detaylı hukuki danışmanlık için Çelik Avukatlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.


HUKUKİ SÖZLÜK

İlliyet bağ: Neden , sonuç ilişkisini ifade etmektedir.

Kusur: Hoş karşılanmayacak davranış anlamına gelmektedir.

Tanık: Dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olan, şahit olan kişidir.

Ortak çocuk: Aynı anne ve babadan olan çocuk

Benzer Yazılar

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Çelik Avukatlık

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Çelik Avukatlık

Boşanmada Mal Paylaşımı

Çelik Avukatlık

Nafaka Davası, Nasıl Alınır ve Şartları Nelerdir?

Çelik Avukatlık

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatı Gerekli Midir?

Çelik Avukatlık

Boşanma Davalarında Kimler Nafaka Alabilir?

Çelik Avukatlık

4 Yorumlar

Y**** A**** 27 Mart 2019 at 14:38

Eski eşimle herhangi bir alacak verecek durumu olmadığını beyan ederek boşandık. Biz evliyken kendisi kredi çekti ve biz bu parayı ortak kullandık. Ayrılırken evdeki her şey onda kaldı ve ben sadece kıyafetlerimi alarak evden ayrıldım. O da krediyi ödedi. Şimdi ise bana tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Evliyken bahis oynadığımı ve bu parayı sadece benim kullandığımı iddia ediyor. Bu durumda tazminat ödemek gibi bir sonuç doğar mı?
Şimdiden teşekkürler..

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 27 Mart 2019 at 17:02

Merhaba, anlaşmalı boşanmalarda eşlerin aralarında yaptıkları protokol sonraki dönem adına önem taşımaktadır. Şöyle ki anlaşmalı boşanmalarda eşlerin daha sonra tazminat talep etmesi veyahut ödenen nafakada değişikliğe gidilmesi hakkında Yargıtayın verdiği karar şu şekildedir:
Eğer taraflar birbirlerinden bir şey talep etmeyeceklerini açıkça bildirmişler ise ve boşanma gerçekleşirse, boşanmanın gerçekleştiği tarihten itibaren artık yeni bir tazminat talebinde bulunulamayacaktır.
Eğer taraflar yaptıkları anlaşmalı boşanma protokolünde tazminat haklarını saklı tutarlarsa daha sonra bunu talep edebilir.

Cevap ver
T**** P**** 27 Haziran 2019 at 06:46

Merhaba
Eşim ile ayrılmak istiyorum artık onu sevmiyorum ve aynı evde yaşamak istemiyorum 1 aydır annemlerde kalıyorum o boşanmak istemiyor omu sevmediğimi söyleyerek dava açabilir miyim anlaşmalı olarak kabul etti ama mallardan feragat etmemi istiyor bende bunu kabul etmiyorum bankada çalışıyorum nafaka ve mal paylaşımı nasıl olur

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 28 Haziran 2019 at 11:38

Merhaba, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı ve nafaka durumunu eşler belirler ancak hakim uygun görmezse şartların değiştirilmesini ister, şartlar değiştirildiği takdirde yine uygun görmesi halinde boşanma kararı verecektir. Burada sizin mallardan feragat etmemeniz durumunda veya ortak bir nokta bulunulmaması durumunda çekişmeli boşanma hükümlerine dayanılarak halkça bilinen adıyla şiddetli geçimsizlik yoluna başvurularak boşanma işlemi sağlanabilir ancak belirtmekte fayda var ki anlaşmalı boşanmaya göre bu tür boşanmaların süreleri bir hayli uzun sürmektedir.

Cevap ver

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.