Ataköy Ceza Avukatı

Ataköy Ceza Avukatı Birey Hak ve Özgürlüklerini Savunur

Hukuk, bireyler ve toplumlar arasındaki ilişkileri düzene koyan ve devletlerin erki ile uyulması sağlanan sosyal kurallar toplamıdır. Hukuk insanlığın gelişme süreciyle birlikte evrensel olarak devinimini sürdüren bir ilkeler topluluğudur. Kaotik hale gelen sosyal ilişkiler hukukun da çeşitli ayrıntılara “laşarak müdahil olmasını gerektirmiştir. Devlet toplumsal yaşama daha çok müdahale eder olmuş, hukuka bağlılık zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk hukukun kendi içinde ihtisas alanlarına ayrılmasını da getirmiştir. Hukukun temel ihtisas alanlarından biri Ceza hukuku olmuştur. Öteden beri ihtisas alanı olarak belirginleşen ceza hukukunun milattan önce 2000’li yıllara dayanan ilk yazılı yasa örnekleri bulunmaktadır. Ataköy Ceza Avukatı deneyim ve ilkeleriyle müvekkillerinin bu alandaki hukuksal gereksinimlerine tam yanıt vermektedir.

Ceza Hukuku Kamu Hukukunun Önemli Bir Alanıdır

Ceza hukuku tanımı içinde suç ve ceza kavramları üzerinde odaklanmaktadır. Kamu hukukunun önemli bir alanı olan ceza hukuku Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukuku olarak iki başlıkta incelenmektedir. Genel ceza hukuku manevi ya da maddi bütün suç kavram ve unsurlarının tanımı yapar. Özel ceza hukuku ise farklı toplum yapısına sahip ülke ve devletlerin kendi hukuk kültürlerine göre suç olarak tanımlayıp yasalaştırdıkları hukuksal kapsamlardır. Örneğin Hindistan’ın bazı bölgelerinde inek kesmek yasal suçtur. Ataköy Ceza Avukatı ceza hukuku kapsamları konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir.

Ceza Hukukunun İki Temel İlkesi Vardır

1-Suç ve cezada yasallık ilkesi; Suçun ve bu suçun karşılığı olan cezanın mutlaka kanun yolu ile tespit edilmesi gerekir. Kanunun açıkça suç olarak belirlemediği bir fiil için hiç kimseye ceza verilemez. Suçun tanımı çok açık yapılmalıdır. Suç tanımı belirsiz bırakılamaz. Bir başka temel ilke de yeni çıkan aleyhteki kanun, geçmişe yürütülerek cezalandırmaya gidilemez. Bir başka temel kuralda ceza hukuku kapsamında yasaların suç ve ceza içeren bölümlerinin uygulanmasında emsal ve kıyas uygulanamaz.

2-Suç ve cezada kusur; Ceza için failin suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Yine cezai sorumluluk kişiseldir. Hiç kimse bir başkasının suçundan sorumlu olamaz.

Ataköy Ceza Avukatı, ceza hukukunun kendi içindeki tüm alt ihtisas alanlarında deneyimlerine dayanarak müvekkillerinin hak ve özgürlüklerini hukuksal olarak koruma misyonunu başarıyla sürdürmektedir.

Benzer Yazılar

Çağlayan Ceza Avukatı

Çelik Avukatlık

Şirinevler İşçi Avukatı

Çelik Avukatlık

Bakırköy Avukat ve Hukuk Büroları

Çelik Avukatlık

Zeytinburnu Tazminat Avukatı

Çelik Avukatlık

İş Hukuku Avukatı

Çelik Avukatlık

Zeytinburnu İşçi Avukatı

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.