Bakırköy Ceza Avukatı

Bakırköy Ceza Avukatı Ceza Hukuku Çerçevesine Haklarınızı Savunur

Hukuk, insanlığın var oluşundan bu yana içinde bulunduğu her sosyal ortamı düzenleyen, modern çağda evrensel ilkelerle çerçevesini oluşturmaya devam eden kurallar bütünüdür. Hukuk tanımı ve kapsamı her an her gün gelişmektedir. Bu son derece geniş kapsam kendi içinde ihtisas alanlarına ayrılmak durumundadır. Böylelikle hukuk çeşitlenen her alanda özgün gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Ceza hukuku da bu ihtisas alanlarından ve temel olanlarından biridir. Bakırköy Ceza Avukatı ihtisas alanı olarak belirlediği hukuksal mücadelesini her müvekkili adına sürdürmektedir.

Suç Ve Ceza Kavramları Odak Noktasıdır

Kamu hukuku içinde algılanan ceza hukuku suç ve ceza kavramlarına odaklanmaktadır. Bu odak noktalarının sürekliliği ile birlikte Ceza hukuku genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku olarak iki kapsamda incelenebilir.

Genel ceza hukuku, bütün suç unsurlarının maddi ya da manevi nitelikleriyle tanımlanmasını ve ceza hukukuna ait olan bütün ilkeleri tespit eden alandır. Özel ceza hukuku ise ülkelerin kendi toplumlarına ve kanunlarına göre suç olarak belirledikleri fiil ve durumların yasalarla belirlenmesi halidir. Örneğin ülkemizde Türk Bayrağına hakaret etmek suçtur.

Alan İçinde Alt İhtisaslaşmalar Mevcuttur

Ceza hukuku uygulama alanları olarak yine kendi içindeki ihtisaslaşma ile farklı nitelikte yargı makamlarınca icra edilir. Bunlar; İstinaf mahkemeleri, Çocuk Mahkemesi, Sulh Ceza Hâkimliği, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, Yargıtay Ceza Daireleri isimleri ile kurulmuş mahkemeler olup adlarında geçen alanlarda görev yapmaktadırlar. Bakırköy Ceza Avukatı ceza hukuku alanı dâhilindeki tüm süreçlerde kurumsal ve profesyonel bir deneyime sahiptir.

Ceza Hukukunda Yargı Makamı Dosyaya Müdahil Olur

Ceza hukukunda özel hukuktan farklı olarak hâkim, dava dosyasındaki verileri yeterli bulmadığı takdirde dava taraflarından bağımsız olarak delil araştırması yoluna gidebilmektedir. Çünkü ceza hukukunda hedef, gerçeğin ortaya çıkması ve kamu faydasının oluşmasıdır. Özel hukuk dava dosyalarında ise hâkim dava dosyasındaki delil ve belgelerle hükme ulaşmak durumundadır. Özel hukuk içerikli davalarda delil sunma yükümlülüğü davacı ve davalı taraflara aittir. Bakırköy Ceza Avukatı müvekkillerinin tüm hukuksal süreçlerini yasalar ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde ele alarak korumaktadır.

Benzer Yazılar

Şirinevler İş Avukatı

Çelik Avukatlık

Florya Boşanma Avukatı

Çelik Avukatlık

İş Hukuku Avukatları

Çelik Avukatlık

Florya Tazminat Avukatı

Çelik Avukatlık

İstanbul Boşanma Davası Avukatı

Çelik Avukatlık

Ataköy Tazminat Avukatı

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.