Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da inceleme alanı içerisindedir. Özellikle boşanma ve aile hukuku son yıllarda Türkiye’de gündeme gelen en önemli hukuk dallarından biri haline gelmiştir. Boşanma evliliğin hukuken sona erdirilmesi anlamına gelmektedir. Çelik Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize, başta kadınaAvukatlık Bürosu önlenmesi, nafaka, boşanma, evliliğin iptali  ve butlanı, iddet ve müddetin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, babalık davası, soy bağının reddi davası ve mal rejimine ilişkin davalar, 6284 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun’dan kaynaklı her türlü hukuki desteği sağlamaktayız. Müvekkillerimize bilhassa anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması, nafaka ve çocuğun velayetine ilişkin hukuki talepleri, evliliğin boşanma ile sonuçlanmasına neden olan olaylar nedeniyle uğradıklar maddi ve manevi zararlarına ilişkin tazminat talepleri, eşler arasına mal paylaşımı, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken yapılması gereken, evliliğin bitimi yani boşanma esnasında eşlerin mal paylaşımına ilişkin hükümleri içeren evlilik sözleşmesinin geçerli şekilde hazırlanması ve benzeri bir çok konuda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Çelik Hukuk Bürosu olarak Almanya, Fransa, İsveç, Yunanistan,Hollanda ve daha birçok ülkeden yabancı müvekkillerimize Türkiye’de boşanma, yurt dıHukuk Bürosuıklarına dair kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi ve yine yurt dışında aldıkları Mahkeme hükümlerine binayen Türkiye’de ki nafaka ve benzeri alacaklarının tahsili hususlarında ülkemizde fiilen bulunmalarına gerek kalmaksızın hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve dava ve işlemelerini takip etmekteyiz. Çelik Hukuk Bürosu olarak boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları,
 • Çekişmeli Boşanma Davaları,
 • Nafaka ve Tazminat Davaları,
 • Çeyiz ve Takı(Ziynet) Alacağı Davaları,
 • Mal Rejimi Davaları,
 • Velayet Davaları,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü,
 • Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmesi,
 • Evliliğin İptali Davaları,
 • Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Tedbir Kararları,
 • Yabancı Mahkemelerin Verdiği Boşanma Kararlarının Tanıma veTenfizi,
 • Aile Hukukunda Doğan Suçlar,
 • Aile Konutuna Dair işlemler,
 • Babalık Davası,
 • Nesebin Düzeltilmesi Davaları,
 • Evlatlık İşlemlerine Dair Davalar
 • Velayetin denetlenmesi
 • Vesayetin denetlenmesi
 • Nafaka takibi
 • Uzaklaştırma kararı takibi
 • Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması
 • Konut ve mallar üzerindeki hakların denetlenmesi
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
 • Eşler arası yasal sorunların denetimi ve giderilmesi
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları,
 • Çekişmeli Boşanma Davaları,
 • Nafaka ve Tazminat Davaları,
 • Çeyiz ve Takı(Ziynet) Alacağı Davaları,
 • Mal Rejimi Davaları,
 • Velayet Davaları,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü,
 • Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmesi,
 • Evliliğin İptali Davaları,
 • Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Tedbir Kararları,
 • Yabancı Mahkemelerin Verdiği Boşanma Kararlarının Tanıma veTenfizi,
 • Aile Hukukunda Doğan Suçlar,
 • Aile Konutuna Dair işlemler,
 • Babalık Davası,
 • Nesebin Düzeltilmesi Davaları,
 • Evlatlık İşlemlerine Dair Davalar

Boşanma Hukuku ile ilgili makaleler