Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma Nedir?

Toplumuzun en küçük ve en önemli birimi olan aile toplumsal anlamda huzur ve sükunun korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Türk toplumunda, eşler boşanma yoluna genellikle en son çare olarak başvurmaktadır zira hiç kimse bir evliliği ayrılmak maksadı ile gerçekleştirmez. Boşanma ise eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hakimin kararıyla evlilik bağının ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davalarına ilişkin önemli ve problemli hususlardan biri de ortak çocuğun velayetine ilişkindir. Boşanma isteyen eşlerin çocuklarının velayetinin kimde kalacağı hususu hakim tarafından belirlenmektedir. Hakim, karar verirken öncelikle çocuğun yararını gözetmektedir. Bu anlamda hakim ortak çocuğun velayetinin kime verileceği hususunun tespitinde anne ve babanın yaşam tarzlarını çocuğun gelişimi ve bakımı için uygun olup olmadıkları noktasında değerlendirecektir. Buna ilişkin olarak uzman pedagogdan görüş alınır ve ayrıca çocuğun fikri de alınarak mahkemece velayete ilişkin değerlendirme yapılır. Bu hususun önemi nedeni ile özellikle çocuğunuzun velayetini almak istiyorsanız haklarınız ve dava süresince yapabileceğiniz hukuki işlemler ilgili detaylı bilgi için avukat yardımı almanızı tavsiye ederiz.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?

Velayetin değiştirilmesi davası; esasen velayet hakkının boşanma davası sonucunda tek bir tarafa verilmektedir. Ancak güncel bir yargıtay kararı ile birlikte Mahkemelerin ortak velayete ilişkin karar alabilmelerinin de yolu açılmıştır. Velayet kendisine verilen tarafın çocukla yeterince ilgilenmemesi, velayet hakkının getirdiği yükümlülükleri yerine getirmemesi gibi nedenlerden dolayı velayet hakkı kendisinde olmayan taraf, velayetin değiştirilmesi davasını açarak mahkemeden talepte bulunabilir.

Velayetin Değiştirilmesine Hangi Hallerde Karar Verilir?

Velayetin değiştirilmesinin talep olunabilmesi bakımından bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Nitekim bu şartlar Türk Medeni Kanunu’nun 183. Maddesi hükmü gereğince aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • Anne yada babanın ölmesi
  • Anne yada babanın yeniden evlenmesi
  • Anne yada babanın başka bir yere taşınması
  • Çocuğun, velayet hakkı sahibi anne yada babası ile birlikte kalmasının, çocuğun menfaatini zedeleyecek duruma gelmesi

gibi durumlarda velayet hakkının değiştirilmesi talep olunabilir.

BOŞANMA HALİNDE ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME BIRAKILIR?

Hakim çocuğun hangi tarafa bırakılacağı takdirde daha iyi yetiştirileceği ve bakılacağı ve eğitim ve öğreniminin nasıl ” şekilde sağlanacağını tespit eder.Buna göre hakim velayetin anneye mi yoksa babaya mı vereceğini takdir eder.

VELAYET KENDİSİNE BIRAKILACAK KİŞİNİN BOŞANMADA KUSURU ÖNEMLİ MİDİR?

Velayet konusu karara bağlanırken boşanan eşlerin boşanmada kusurlu olup olmadıkları o kadar önemli değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi  çocuğun menfaati ön planda tutulur.Hakim onun eğitimi,bakımı ,yetiştirilmesi hususlarını göz önünde bulundurarak kime bırakılacağını takdir eder.

MALİ DURUMUM BOZUK OLMASINA RAĞMEN VELAYETİ ALABİLİR MİYİM?

Çocuğun menfaati gerektiriyorsa hakim çocuğu mali durumu daha düşük eşe verebilir.

VELAYETİN KİME BIRAKILACAĞINA DAİR KESİN BİR ÖLÇÜT VAR MIDIR?

Medeni kanun ,velayetin boşanan taraflardan hangisine verilmesi gerektiği hususunda belli ölçütler koymamış ve bunu tamamen hakimin takdirine bırakmayı uygun bulmuştur.

HAKİM GENELDE HANGİ KRİTERLERE GÖRE VELAYETİ ANNE YA DA BABAYA VERİR?

Hakim çocukların cinsiyetini,yaşını,huyunu,ana ve babanın karakterlerini,yaşama biçimlerini,bulundukları sosyal konumu ve çevreyi göz önünde bulundurur ve bu takdir hakkını çocuğun menfaatlerini ” kollayacak şekilde kullanır.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN VELAYETİ GENELDE KİME VERİLİR

Genel uygulama küçük çocukların anne şefkati ve yakınlığına daha fazla ihtiyaç duyduklarından velayetlerinin anneye verilmesi yönündedir.Hakim çocukların ana ve babalarına duydukları sevgiyi de göz önünde bulundurur.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ KONUSUNDA YAPILAN ANLAŞMA HAKİMİ BAĞLAR MI?

Boşanan tarafların velayetin kime verileceği konusunda yaptıkları anlaşma hakimi bağlamaz.Hakim böyle bir anlaşmaya karşın anlaşmanın tam aksine karar verebilir.

VELAYET BANA VERİLMEDİĞİ HALDE YİNE DE ÇOCUĞUMU GÖREBİLİR MİYİM?

Boşanmada velayeti kaybetmiş olmak çocukla hiçbir şekilde kişisel ilişki kurulamayacağı anlamına gelmez.Medeni kanuna göre hakim ana ve babanın çocukla olan kişisel ilişkilerini düzenler.Ana ve babadan her biri velayeti altında bulunmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir.Hakim ne zaman ve ne şekilde çocukla görüşüleceğini takdir eder.

VELAYET KENDİSİNE BIRAKILMAYAN TARAF ÇOCUKLAR İÇİN NAFAKA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ MÜDÜR?

Medeni kanun velayet kendisine bırakılmayan tarafa gücü oranında çocuğun bakım ve eğitimiyle ilgili giderlere katılma yükümlülüğü getirmiştir.Buna uygulamada iştirak nafakası denilmektedir.

İŞTİRAK NAFAKASININ MİKTARI NE KADARDIR?

İştirak nafakasının miktarını hakim takdir yetkisine dayanarak serbestçe belirler.Hakim bu takdir yetkisini kullanırken nafaka ödeyecek olan tarafın mali gücünü,çocuğun ihtiyaçlarını ve çocuk kendisine bırakılmış olan tarafın ekonomik durumunu göz önünde bulundurur.

İŞTİRAK NAFAKASI NE KADAR SÜRE BOYUNCA ÖDENİR?

İştirak nafakası, velayet hakkındaki mahkeme hükmünün kesinleştiği tarihten başlayarak çocuğun ergin olduğu güne kadar devam eder.Ancak çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa velayet kendisine verilmeyen ana veya baba eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

VELAYET HAKKINI BOŞANMA DAVASINDAN SONRA KAZANABİLİR MİYİM?

Velayet hakkı yeni şartlara göre sonradan değiştirilebilir.Yani hakim değişen şartlara göre kendiliğinden veya talep üzerine çocuğun velayetini bir taraftan alıp diğer tarafa verebilir.Misal olarak ana veya babadan birinin başkasıyla evlenmesi,başka bir yere gitmesi,ölmesi,hapsedilmesi,alkole ve içkiye düşmesi gibi sebebplerle velayet hakkı bir taraftan alınıp diğer tarafa verilebilir.

Velayet Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Velayet hakkına esasen boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak verilen bir kararı da ifade etmektedir. Bu anlamda boşanma davası sonucunda boşanma davasının görüldüğü mahkemede, ortak çocuğun velayetine ilişkin bir karar da verilir.

Ancak sonradan vuku bulan durumlara istinaden, çocuğun velayetinin değiştirilmesi talebi bakımından yetkili mahkeme çocuğun yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. Nitekim bu hususta görevli mahkeme de yine Aile Mahkemeleridir.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

Ortak çocuk: aynı anne ve babadan olan çocuk

İlliyet bağ:  neden , sonuç ilişkisini ifade etmektedir.

Kusur: hoş karşılanmayacak davranış anlamına gelmektedir.

Tanık: dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olan, şahit olan kişidir.

Benzer Yazılar

Nafakanın Kaldırılması Davası ve Şartları

Çelik Avukatlık

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davaları

Çelik Avukatlık

Boşanmada Mal Paylaşımı

Çelik Avukatlık

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Çelik Avukatlık

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Çelik Avukatlık

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Çelik Avukatlık

16 Yorumlar

B**** D**** 1 Mayıs 2019 at 20:38

annem ile babam ayrı babam 10 yıldır başkasıyla evli velayetim babamın üzerine ama ben babamla yaşamıyorum annemle de yaşamıyorum babaannemle yaşıyorum annem bana yaklaşık 2-3 yıldır nafaka ödüyor ve gelen nafakalar bundan önce reşit olmadığım için babamın hesabına gidiyor bundan sonraki yatacak olan nafakaların kendi hesabıma geçmesini istiyorum ama nasıl yapılacağı hakkında bir bilgim yok icraya gidip dilekçe vermem gerektiğini öğrendim bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum bilgi verir misiniz nasıl yapmam gerekiyor?

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 2 Mayıs 2019 at 16:59

Merhaba, bu konuyla ilgili yazılı veya sözlü olarak gideceğiniz yerleşim yerindeki icra dairesine beyanda bulunmanız yeterli olacaktır. Eğitim hayatınızın sonuna kadar hatta genel kabul olan sigortalı bir işte çalışana kadar (sigorta yapılana kadar) nafaka almaya devam edebilirsiniz

Cevap ver
A**** A**** 20 Mayıs 2019 at 09:43

Selamün aleyküm. Eşimle yaklaşık 5 yıldır evliyim. 3 yaşında bir kızımız var. Yaklaşık 3 yıldır eşimle aramızda cinsellik yok denecek kadar az. Zaten 9 aydır işim gereği tayınım çıktığı icin ayrı yaşıyoruz. Eşim bilerek ve isteyerek benimle gelmeyi reddetti. Kendiside memur oldugu için ailesinin yanına tayin isteyip gitti. Ben bütün çaba ve uğraşlarıma rağmen hala gelmeyi ret ediyor. Ben tayinimi ailesinin memleketine istememiştim diye cezanı çek diyor. Ben asker olduğum için kafama göre istediğim yere gidemiyorum. Şu anki çalıştığım yeride ben isteyerek gelmedim. Ne kadar mücadele etsemde boş. Benim tekrar eşimin bulunduğu bölgeye tayinimi çıkması için yaklaşık en az 5 yıl var. Artık zaten sorunlu olan ve isteksiz olarak devam eden bu evliliği bitirmek istiyorum. Kızımı genelde cahil olan annenesi bakıyor. Esimde hemşire olmasına ragmen kendini hiç bir konuda geliştirmemiz okumuş cahil durumda biri. İnsan sevgisi, merhameti olmayan kendini geliştirme gibi gayesi olmayan, antisosyal düzeyinde, kendini ve beni arkadaş ortamında, resmi alanlarda temsil etme becerisinden uzak, dağınık, düzensiz bir yaşam şekli mevcut. Ben kendisini bu durumları ve davranışları değiştirme ve geliştirme çabası içindeyken, herşeye rağmen kızımın geleceği için Mücadele ederken kendisinin umrunda değil. Artık yalnızlıktan ve ayrı kalmaktan perişan haldeyim. Ayrıldığım takdirde kizimin velayetini alabilirmiyim.

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 11 Haziran 2019 at 11:05

Merhaba, boşanma davalarında mahkeme çocuğun yaşı, boşanma davası taraflarının ekonomik, sosyal, iş gibi durumlarına bakılarak velayetle ilgili karar verilir. Velayetle ilgili kararda önemli olan husus çocuğun menfaatidir. Mahkeme tarafların durumunu göz önünde bulundurarak velayete karar verecektir. Bu bağlamda yapacağınız hukuki işlemlerde bir destek almanızı tavsiye ederiz.

Cevap ver
E**** D**** 15 Haziran 2019 at 11:11

İi günler
Boşanma davası kesinleşmeden 2. Duruşmada babaya yatılı olarak verilirmi 3 yaşındaki çocuk
Saatli olarak verilen karar yatılıya çevrilirmi
Bilgi verirseniz çok sevinirim kolay gelsin

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 17 Haziran 2019 at 17:03

Merhaba, mahkeme devam ederken hakim çocuğun boşanma sürecindeki durumuyla ilgili karar verebilir. Burada boşanma davası süresince çocuğun hakları, çocuğa karşı haklar ve borçlar taraflara belirtilir. Daha sonra velayet kararıyla birlikte boşanma sonrasındaki durum kararlaştırılır.

Cevap ver
E**** E**** 25 Haziran 2019 at 06:13

2018 yılında eşimle anlaşmalı olarak boşandık ve 2 çocuğumun velayeti bende kaldı, şimdi eşim oğlumu 3 günlüğüne şehir dışına götürüp geri getirmeyeceğini öğrendim, benden habersiz oğlumu şehir dışına götürebilirmi, boşanma kararında buna dair herhangi birşey yazmıyor lütfen yardımcı olur musunuz?

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 26 Haziran 2019 at 14:32

Merhaba, boşanma sonrası eşlerin çocukları görme durumlarına mahkeme karar verir. Bu bağlamın dışında yapılacak işlemler ve eylemler aykırılık teşkil eder. Eşlerden birinin çocuğa karşı olayda bahsettiğiniz gibi göstermeme gibi bir durumun içinde olması halinde mahkemeye başvurarak öncelikle çocuğunuzu alabilirsiniz daha sonra da bu durum ile alakalı mahkemeden önlem almasını talep edebilirsiniz.

Cevap ver
S**** G**** 26 Haziran 2019 at 15:04

Slmlar ben 17 yıllık evliyim ve biri 13 biri 10 yaşında iki kızım var eşimin alkol problemleri var ve çocukların okul eğitim sağlık bütün manevi sorumluluklari bende maddiyat dışında bütün herşeyi kendim yapıyorum eşim maddiyat dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor ve alkol yüzünden 2 kez ceza evine girdi ve su anda denetimli serbestlikte buna rağmen kizlarimin velayetini alabilirmi

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 3 Temmuz 2019 at 13:11

Merhaba, öncelikle burada boşanmış olduğunuzu anlamaktayız. Boşanmadıkları takdirde eşlerin velayet davası açmasında herhangi bir süre yoktur diledikleri zaman açabilirler. Velayeti talep eden eşe velayetin verilmesi için mahkeme çocuğun üstün yararına bakar. Şayet çocuğun yararına bir durum ise velayet değişebilir aksi halde değişmez. Bir de velayet davası açıldığında mahkeme iki tarafın da çocuğa bakamayacağına kanaat getirirse çocuğa vasi atayabilir.

Cevap ver
L**** A**** 3 Ağustos 2019 at 22:22

7 yıllık evliyim 6 yaşında oğlum var ve 6 senedir cinsel yaşantımız yok. 4 sene önce aldattım ve tekrar barıştık. Şimdi boşanıyoruz. Çekişmeli boşanırsak oğlumu elimden alırmı aldattığımı öne sürerek. Ve 1000tl nafaka sizce nasıl oğlum ile bana.? Ben cinsel yaşamda sorun olduğu için ayrıldım. Bunun için dava açabilir miyim?

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 26 Eylül 2019 at 13:17

Merhaba, boşanmada aldatmaya dayanmak için aranan şartlardan biri de affetmemektir. Barıştığınızı söylemeniz bir aftır ve boşanma aldatmaya yani Medeni Kanunda yer alan tabirle zinaya dayandırılmaz. Ancak bu gerekçe ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması hükmüne gidilebilir. Mahkeme çocuğun durumuna göre kim daha iyi şartlar sağlayabilecekse velayeti ona verecektir. Cinsel hayatınızda yaşadığınız sorunlar da boşanma sebebi sayılabilir..

Cevap ver
Ş**** Ş**** 27 Eylül 2019 at 10:14

merhabalar size benimde bir sorum olacak yardımcı olursanız çok sevinirim yaklaşık 5 yıl önce boşandık anlaşmalı bir şekilde ortak şu an 8 yaşında 15.06.2012 doğumlu bir erkek çocuğumuz var eşim ayrıldıktan sonra bir sefer evlendi yaklaşık 5 aydır o eşindende ayrıldı fakat boşanmadı ben hala bekarım ve evlilik hazırlığındayım eşim bunu duyunca beni şimdi tehdit ediyor ya kendin ver veya ben velayet davası açarım yüzünü göstermem diyor benim şu an denetimli serbestlik yasasından ceza infaz etmekteyim ve boşandığımızdan beri çocuğumuz bende eger dava açarsa ben kaybedermiyim davayı alabilirmi velayetini ve çocuk annesine gitmek istemiyor babada kalmak benim ile yaşamak istiyor üvey annesi olacak kadını da gerçek anneağnden daha çok seviyor bunu her zaman kendi iradesiyle söylüyor lütfen bana bir akıl verir oğlumdan ayrılmak istemiyorum iyi çalışmalar dilerim

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 27 Eylül 2019 at 14:13

Merhaba, boşanma sonrası her dönemde taraflar velayet davası açarak çocuğun velayetini talep edebilir. Aile mahkemesi bu noktada çocuğun menfaatini düşünerek bir karar verecektir. Bu noktada sizin de velayet durumları ile ilgili hukuki bir destek almanızı tavsiye ederiz.

Cevap ver
Y**** S**** 10 Ekim 2019 at 22:09

Ben yasklasik 2.5 yillik evliyim 1.5 yasinda kizim var ve 3 aylik hamileyim esim 2 defa beni aldati ve hamileyken bana siddet uyguladi kayinvalidem ve esim 1 hafta boyunca bana bu evden git dediler bn gitmedim ve esim ablasi babasiyla birlikte kizimla beni annemin evine birakti 15 gun kaldim bana geri donmemi istediler o eve donmek istemedm esim cocugu görmek istedi goturdum cocugumu kacrdi benden ve suan gostermiyor ne yapmaliyim anlasmali bosanma davasi acicaz aldatgina ve siddet uyguladgna dair bi ipatim yok mahkemese cocugumu bana verirle mi nasl olucak yardim eder misiniz

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 14 Ekim 2019 at 12:06

Merhaba, boşanma özel veya genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılır. Bahsettiğiniz olaylarda siz boşanmanın özel sebeplerine dayanabileceğiniz gibi genel sebeplere de başvurabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma yoluyla çocuğun velayeti konusunda anlaşabilir, nafaka talep edebilirsiniz. Tabii ki burada da son karar mahkemenin olacaktır. Velayetin kime verileceğine mahkeme çocuğun üstün yararı yani menfaatine göre karar verecektir. Hukuki bir destek alarak işlem yapmanızı tavsiye ederiz.

Cevap ver

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.