Evlatlığın Miras Hakkı Nelerdir?

Evlatlığın Miras Hakkı Nelerdir?

Evlat edinme işlemi ardından Türk Medeni Kanunu madde 314’te anne ve babanın haklarının ve sorumluluklarının evlat edinene geçeceği vurgulanmıştır. Madde devamında da miras hukuku ile alakalı ‘’Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.’’ Hükmüne yer verilmiştir. Türk Medeni Kanunumuz evlatlığın haklarını ve menfaatlerini korumak adına evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında bağ kurularak oluşabilecek hakların zedelenmesinin önüne geçilmesi arzulanmıştır. Tabii bu durumlarda gizlilik esas olacaktır. Öyle ki evlatlığın arzusu veyahut mahkeme kararı olmadıkça evlatlığın evlat edinmeye dair kayıtları ve bilgileri hiçbir şekilde açıklanmayacaktır.

Evlatlığın Mirasçı Olma Durumları

Evlatlığın mirasçı olma durumlarını birden fazla şekilde ele alabiliriz. Türk Medeni Kanunundaki düzenlemeye göre evlat edinen tarafa evlatlık altsoyu gibi yani kendi çocukları ile eşdeğer olarak mirasçı olabilecektir. Evlatlığın sağ kalan eşle ilgili mirasçılığı da farklılık arz eder. Eğer taraflar birlikte evlat edinmişlerse burada altsoya uygulanan hükümler uygulanacaktır. Ancak sağ kalan eşle evlatlık ilişkisi yoksa bu durumda sağ kalan eşin payı daha sonra vefatı halinde yalnızca kendi alt soyuna veya diğer mirasçılarına geçecektir.

Evlatlığın Ölümü Halinde Mirası Evlat Edinene Geçer mi?

Türk Medeni Kanunumuzda meydana getirilen düzenlemeler ile birlikte görüyoruz ki evlat edinenden evlatlığa miras geçebiliyor iken evlatlığın evlat edinenden önce vefat etmesi halinde evlat edinenin yasal mirasçı olabilmesi söz konusu değildir. Atanmış mirasçı ya da vasiyete bağlı mirastan pay hakkı olabilir ancak evlat edinen taraf yasal mirasçı pozisyonunda değildir. Evlatlığın yasal mirasçıları kan hısımları olan üstsoy veya varsa altsoyu olacaktır. Doktrinde ve gündelik hayatta bu konu ile alakalı tartışmalar olduğu görülebilmektedir. Uzun yıllar evlatlığa bakmakla yükümlü olan evlat edinenin yasal mirasçı olamama durumu tartışmalı konular arasında yer almaktadır.

Evlatlığın Mirastan Pay Alamama Halleri:

Evlatlıktan çıkarma işleminin gerçekleşmesiyle birlikte evlatlık mirastan pay alamayacaktır. Bununla birlikte kan hısımlarının mirasçılıktan çıkarılma hükümleri bizzat evlatlık için de geçerli olacaktır.  Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş ise veya mirasçının miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse mirasçılıktan çıkarılabilecektir.

Evlatlığın Miras Payı Alabilmesi Hususunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Evlatlığın mirasta pay alması ve buna benzer konularda gündelik yaşantımızda sorunlar olabildiğini görmekteyiz. Konu ile alakalı miras bırakan kişinin ikamet ettiği yerde bulunan Sulh Hukuk Mahkemelerinde  dava açmaları gerekmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki dava konusuna mahkeme farklılık arz edebilmektedir. Örneğin tapu iptal ve tescil konularında Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açmak gerekmektedir.

Benzer Yazılar

Mirasta Tenkis Davası ve Saklı Pay

Çelik Avukatlık

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Çelik Avukatlık

Miras Denkleştirme Davası

Çelik Avukatlık Bürosu

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Çelik Avukatlık Bürosu

Miras Paylaşımı

Çelik Avukatlık

Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır?

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.