Gayrimenkul Hukuku

Çelik Avukatlık

Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde birçok detay barından ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır. Hem Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. Hukuk bürosu olarak gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

Gayrimenkul Hukuku Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Taşınmaz tazminatı davaları
 • Müdahalenin men-i davaları
 • İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar
 • İstihkak davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • İpotek davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kira bedeli tespit davaları
 • Tahliye davaları
 • Şüfa davaları
 • Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları
 • Kişiler arasındaki dava takibi
 • Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi

Gayrimenkul Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

 • Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
 • Gayrimenkul değerleme hizmeti
 • Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul satış ve kiralama
 • Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık
 • Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kira sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 • Tapu işlemleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri
 • Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri
 • Yazılı ve sözlü danışmanlık

Hukuki danışmanlık alarak ileride meydana gelebilecek ciddi sıkıntıların önüne geçebilir, yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca Çelik Avukatlık olarak sizlere taşınmaz malların alım satımından yabancıların mülk edinmesine kadar Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku’nun kapsadığı hizmetleri veriyoruz.

gayrimenkul hukukuİnşaat Hukuku

İnşaat sektörünün hızla geliştiği özellikle İstanbul başta olmak üzere inşaat firmalarının çok sayıda konut ve iş yerini hızlı bir şekilde inşaa ederek sattığı son on 10 yılda konut sayısı ile doğru orantılı olarak gayrimenkul hukuku uyuşmazlıkları ve gayrimenkul davaları da son derece artmıştır.

Kat mülkiyeti hukuku

Hukuk Büromuz kat mülkiyetine ilişkin olarak, profesyonel site yönetimi hizmeti sunan şirketlere, site yönetimlerine 644 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı, Riskli Yapı Kararına Karşı İptal Davaları, Yıkım Kararlarına ve Uygulamalara Karşı Yürütmenin Durdurulması Süreci ve İdari Davalar, Muhalif Arsa Maliklerinin Arsa Paylarının İhalesine Karşı Açılacak Dava ve İtirazlar

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırmanın anlamı; Devlet tarafından gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların devlet mülkiyetine geçirilmesi yani devletleştirilmesi demektir. Gayrimenkul hukuku hakkında avukata sor sayfamızdan avukatlarıma soru sorabilirsiniz.