İnternetten İçerik Kaldırma, Silme, Değiştirme

İnternetten İçerik Kaldırma Nedir?

Son yıllarda teknolojik gelişmelerin hızlı şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler, kullanıcılara internet ortamında web siteler başta olmak üzere, instagram, facebook, twitter ve benzeri sosyal ağ ve platformlar üzerinden içerik paylaşma ve yayın yapma imkanı getirmiştir. İçerik paylaşma ve yayın yapma imkanlarını kimi zaman hukuka aykırı şekilde kullanılmaktadır. Bu anlamda birçok hukuki problem ortaya çıkmaktadır.

Dolayısı ile internet üzerinden yayınlanan fotoğraf, haber, video benzeri istenmeyen ve hukuka aykırı içeriklere yönelik olarak içeriği kaldırma ve yayından çıkarma işlemleri yapılması mümkündür. Bilhassa kişilik haklarına aykırı nitelikte ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklere erişimin engellenmesi hususunda yasal dayanak olarak 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun temel alınmaktadır.

İnternetten Hangi İçerikler Kaldırılabilir?

İnternetten kaldırılması mümkün olan içerikler, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca hüküm altına alınmıştır. Bu anlamında internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilirler.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç 24 saat içinde cevaplandırılmak zorundadır.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim aşağıda belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

Hâkim, bu  kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zira zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması ve Erişimin Engellenmesi

İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilebilir.

  • İntihara yönlendirme,
  • Çocukların cinsel istismarı,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
  • Sağlık için tehlikeli madde temini,
  • Müstehcenlik,
  • Fuhuş,
  • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları.

Suç İşlenmesi Nedeniyle Erişimin Engellenmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Suç işlenmesi nedeniyle içerik kaldırma ve erişim engellenmesi kararları bakımından görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemeleridir. Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknoloji Kurumuna gönderir.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Çıkarma İçin Yapılması Gerekenler

İnternette yer alan ve sizinle ilgili olarak olumsuz nitelik taşıyan veya yer almasını istemediğiniz, çıkarlarınıza aykırı bilgileri barındıran işitsel, görsel ve yazı içeriklerini kaldırmak için öncelikli olarak aşağıda detaylı anlattığımız üzere, arama motorlarından ilgili olumsuz içeriğin kaldırılması yönünde talep te bulunabilir. Böylece sizinle ilgili herhangi bir arama yapıldığında olumsuz içeriğin yer aldığı URL’nin görüntülenmesini engelleyebilirsiniz. Fakat bu yöntemi denemeniz ve başarılı olamamanız durumunda kanun kapsamında internette yer alan kişilik haklarınızı zedeleyici içeriklerin kaldırılması için yetkili makamlara başvuru yapma hakkına sahipsiniz. Tavsiyemiz, bilişim hukuku konusunda bilgi sahibi bir avukattan hukuki destek almanızdır. Bu konuda detaylı bilgi ve erişim engelleme talepleriniz için Çelik Hukuk Bürosu avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

GOOGLE, BAIDU, YAHOO SEARCH, STARTPAGE, YANDEX  (Arama Motorlarından) İçerik Silme ve Kaldırma

Arama motorları günümüzde bilgi akışının yoğun olduğu ve internet ortamında online olarak her türlü bilgiye ulaşabildiğimiz platformlardır. Bu anlamda arama motorları google ve yandex benzeri platformları ifade etmektedir. Arama motorlarında içerik kaldırma ise google, yandex, baıdu ve benzeri platformda yayınlanan içerikleri silme ve kaldırmayı örneğin bir web sitesinde yayınlanan özel hayatın gizliliğini ihlal eden nitelikte haberi yada kişilik haklarına aykırı uygunsuz olarak yayınlanan bir fotoğrafın internet ortamından yani arama motorlarından kaldırılmasını ifade etmektedir. Google ve yandex gibi gündelik hayatta çok sık kullandığımız arama motorlarından, kişilik onurumuzu zedeleyici yada bizimle ilgili internette arandığında çıkmasını istemediğimiz bir görsel yada yazıyı, arama motorundan kaldırdığımızda internet ortamında yer almasını istemediğimiz bu bilgiler ilgili arama motorunun veri tabanından da kaldırılacağından dolayı bizimle ilgili olumsuz içeriğin yer aldığı sayfalar herhangi bir kişi tarafından yapılan aramalarda bulunamayacaktır.

Arama motorları günümüzde birçok insan tarafından farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Ülkelere göre kullanılan arama motoru şirketleri farklılık gösterse de (Örneğin Çin’de Baıdu arama motorunun 1.8 milyar insan tarafından kullanılıyor olması gibi)  dünya üzerinde en fazla kullanılan arama motoru Google’dır. Arama motoru şirketleri kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak veri güvenliği politikaları yürütmektedir. Bu anlamda kullanıcısına internette bulunan olumsuz içeriği kaldırma imkanını sunmaktadır. Dolayısı ile google, yandex, bing, baıdu, yahoo search ve benzeri bir platformda sizinle ilgili uygunsuz bir fotoğraf, hakaret nitelikli bir içerik yada bir haber yer alıyorsa ilgili içeriğin kaldırılması ile ilgili olarak hukuki başvuru yapmadan önce doğrudan arama motoruna başvuru yapabilirsiniz. Aşağıda bazı arama motorlarının olumsuz içerik bildirme linklerini kullanımınıza sunuyoruz.

Erişim Engellenmesi Kararına Nasıl İtiraz Ederim?

Erişim engellenmesi kararına, kararı öğrendiğiniz günden itibaren 7i gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz edebilirsiniz. Bu anlamda zabıt katibine sözlü beyanda bulunmanız halinde tutanakla tespit edilen beyanınızı ve imzanızı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. Erişim engellemesi ararına karşı itiraz anılan kararı vermeye yetkili merci olan, Sulh ceza hâkiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları Asliye Ceza mahkemesi hâkimine ait olduğundan dolayı Asliye Ceza Mahkemesi’ne yapılmalıdır.

Youtube Olumsuz İçerik ve Telif Hakkı İhlali Durumunda Yapılması Gerekenler

Telif hakkı sahibi olarak girdiğiniz ad, YouTube’da devre dışı bırakılan içeriğin yerinde yayınlanır. Bu anlamda telif hakkı ile korunan bir eserinizin, YouTube’da izinsiz bir şekilde yayınlandığını kanaatindeyseniz (Örneğin, telif haklarınızı aldığınız şarkınız başka bir kişi tarafından izinsiz olarak seslendirilmiş ve video olarak yüklenmiş, paylaşılmış ise telif haklarınızın ihlal edilmesi nedeniyle başvuruda bulunabilirsiniz.) öncelikle, YouTube’a  telif hakkı ihlali bildirimi gönderebilirsiniz. YouTube bu konuda benimsemiş olduğu şirket politikası gereğince telif hakkı sahibi veya yetkili temsilcisi (avukatı) tarafından yapılan başvuruları dikkate almakta ve başvuruları süratle sonuçlandırmaktadır. Bu anlamda telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma bildirimi göndermenin en hızlı ve en kolay yolu ,YouTube web formunu doldurmaktır. Bu işlemi bir mobil cihaz veya tablet yerine masaüstü ya da dizüstü bilgisayarda kolayca yapmak imkanınız bulunmaktadır. Şayet böyle bir başvurunuz haklarınıza aykırı olarak kabul edilmediyse yukarıda detaylı açıklanan haklarınızı kullanmak amacıyla hukuki başvuruda bulunma imkanına sahipsiniz. Bu konuda detaylı bilgi almak için büromuz avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Twitter, Facebook, İnstagram İçerik Kaldırma

Twitter, facebook, instagram ve benzeri sosyal ağ ve platformlar insanların fotoğraf paylaşma başta olmak üzere görüşlerini ve kendileri ile ilgili birçok kişisel veriyi ve içeriği paylaştıkları sosyal ağ ve platformlardır. Twitter, facebook, instagram benzeri platformlar günümüzde çok fazla sayıda kişi tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Sosyal ağ ve platformlar üzerinden uygunsuz içerik yayınlanması durumunda öncelikle bu platformlara içeriği kaldırmaları yönünde başvuruda bulunmanız mümkündür. Fakat başvurunuza rağmen, hakkınızda yayınlanan veya kamu zararına içerik kaldırılmadı ise kanunen size tanınan içerik kaldırma, ve erişim engelleme haklarınızı kullanmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca Twitter, facebook, instagram benzeri sosyal ağlar yolu ile hakarete maruz kalmanız durumunda yapabileceklerinizle ilgili olarak İnternet Yolu ile Hakaret Suçu Konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Bilişim Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarınız ve Davalarınız Hakkında Detaylı Bilgi ve Hukuki Destek Almak İçin Büromuz Avukatları İle İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.


HUKUKİ SÖZLÜKErişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,

İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini, ifade etmektedir.

Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,

URL Adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini ifade etmektedir.

Benzer Yazılar

Yazılımların Telif Hakkı Korunması, İhlali ve Cezası

Çelik Avukatlık

Bilişim Suçları ve Cezaları Nelerdir?

Çelik Avukatlık

2 Yorumlar

M**** Y**** 1 Temmuz 2019 at 00:16

Merhabalar size bir konu danışmak istiyorum adıma instagram hesabı ve web sitesi açılmış burada benim kişisel resim bilgi vs yayınlayacağını iddia eden bir kişi benimle iletişime geçti ancak birşey istemiyor bu konu hakkında ne yapabilirim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim çok tedirgin oldum açıkçası

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 2 Temmuz 2019 at 15:57

Merhaba, konuyla alakalı olarak internetten içerik kaldırma yoluna gidilebilir. Bununla birlikte şahsınıza yönelik bir saldırı var ise kişilik haklarınızı korumak çerçevesinde de işlem yapılabilir.

Cevap ver

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.