İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul Ceza Avukatı Hakların Korunmasını Görev Bilir

Ceza hukukuna dair insanlık tarihindeki ilk yazılı kanunlar Milattan önce 2100 yıllarına Ur-Nammu başlığı ile Sümerce olarak yazılmıştır. Daha sonra Babil hukukunun temeli olduğu kabul edilen Hammurabi Kanunları ve Antik Yunan kanunları sıralanabilir.

Kişilerin yasalara uymaması durumunda yargılama görevini üstlenen yapının kararlaştırdığı müeyyidelere ceza denir. Ceza hukukunun en temel iki prensibi suç ve cezada yasallık prensibi ile suç ve cezada kusur prensibidir.

Kişisel Hak Ve Özgürlüklerin Korunması Ceza Sisteminin Teminatıdır

Cezanın hapis, para, disiplin gibi örnekleri mevcuttur. Türk Ceza Kanunu’nda cürüm ve kabahatler başlıkları ile iki farklı nitelikte cezalar incelenmiştir. Örneğin bir insanın yaşamına kast etmek suç, trafik kuralı çiğnemek kabahattir. Suç için ilgili yasanın belirlediğinden daha yüksek bir ceza verilemez ve suçu ispatlanana dek hiç kimse suçlu sayılamaz. Hukuk büromuz kapsamında devam eden İstanbul ceza avukatı çalışmalarımız müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini evrensel hukuk ilkeleri ve yasalar çerçevesinde savunma kararlılığındadır.

Yine ceza hukuku Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukuku bütün suçları içiren ilke ve kuralları tespit eder. Özel ceza hukuku ise ülkelerin koydukları kanunlara göre suç kabul edilen özel durumları, bu durumların kapsamlarını ve değişkenlere göre tespit edilen bu suçlara verilecek cezalardır. Örneğin kürtaj bir ülkede serbest iken bir başka ülkede yasal suç sayılmaktadır.

Ceza Mahkemeleri Alanlarına Göre Farklılık Göstermektedir
Ceza hukuku alanında Sulh Ceza Hâkimliği, Ağır Ceza Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi,  Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,  Çocuk Mahkemesi, Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi İstinaf mahkemeleri, Yargıtay Ceza Daireleri gibi mahkemeler görev yapmaktadır.

İstanbul Ceza Avukatı Her Daim Yanınızda

Ceza hukukunda yargı makamı ceza mahkeme dosyasındaki delilleri yeterli bulmazsa taraflardan bağımsız delil araştırmasına gidebilir. Zira ceza hukukunda amaç, gerçeğin meydana çıkması ve kamu yararıdır. Özel hukuk davalarında ise ilke olarak yargı makamı mahkeme dosyasındaki delillerle sınırlı kalarak hükme ulaşır. Delil sunma sorumluluğu taraflardadır. İstanbul Ceza Avukatı bünyesinde özel hukuk ve ceza hukukuna tabi tüm hukuksal gereksinimlerinizi kurumsal ve profesyonel tutumla karşılamaktayız.

 

Benzer Yazılar

İş Avukatı

Çelik Avukatlık

Şirinevler İş Avukatı

Çelik Avukatlık

Zeytinburnu İşçi Avukatı

Çelik Avukatlık

İstanbul Boşanma Avukatı

Çelik Avukatlık

Zeytinburnu Avukatı

Çelik Avukatlık

Tazminat Avukatı

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.