Bu Makaleyi Paylaş

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ NE DEMEKTİR?

Cumhuriyet savcısı soruşturma evresi sonunda suçun işlendiği konusunda yeterli delile ulaşmış olmasına rağmen bazı şartların varlığı halinde iddianame düzenlemekte yarar görmeyebilir ve iddianamenin düzenlenmesini erteleyebilir.

ERTELEMENİN KOŞULLARI NELERDİ?

Kural olarak yetişkinler ve çocuklar hakkındaki kamu davasının ertelenmesi aynı koşullara bağlıdır. Ertelemenin koşulları gerçekleştiğinde erteleme kararı cumhuriyet savcısı tarafından verilmektedir. Bu kararın mahkemece onaylanması gerekli değildir. Ertelemenin objektif ve subjektif koşulları vardır. Bunlar;

Objektif koşullar:

  1. Suçun şikayete bağlı olması
  2. Üst sınırının 1 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suç olması
  3. Daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak
  4. Şüphelinin mağdurun veya kamunun uğradığı zararı aynen iade ,suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi gerekir.

Sübjektif koşullar:

  1. Yapılan soruşturmanın cumhuriyet savcısına, kamu davasının açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemeyeceği kanaatini vermesi gerekir
  2. Cumhuriyet savcısı, kamu davasının açılmasının ertelenmesinin ,şüpheli ve toplum açısından kamu davasının açılmasından daha yararlı olacağı kanaatine ulaşmı olmalıdır.

ERTELEME SÜRESİ NE KADARDIR ?

Cumhuriyet savcısı kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Ancak 18 yaşından küçükler için erteleme süresi 3 yıldır.

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?

Şüpheli erteleme süresi içince kasıtlı bir suç işlemediği takdirde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.

ERTELEMEDEN SONRA TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE ERTELEME KARARI GERİ ALINABİLİR Mİ?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi erteleme sürecinde kasıtlı bir suç işlenmediği sürece erteleme kararı geri alınmaz. Yani taksirle suç işlenmesi halinde erteleme kararı geri alınmaz.

ERTELEME KARARININ GERİ ALINMASI ŞARTLARI NELERDİR ?

Erteleme süresi içinde kasten bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmiş olduğu mahkeme kararıyla tespit edilmiş olmalıdır.

ERTELEME KARARI ADLİ SİCİLE GEÇER Mİ?

Erteleme süresi içinde bu karar adli sicile direkt olarak geçmez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar ,bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde kullanılabilir. Örneğin bir iş başvurusu için verilen sabıka kaydında buna ilişkin bir ibare bulunmaz. Eğer şüpheli erteleme sürecinde kasıtlı bir suç işlemezse kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesiyle adli sicilden de erteleme kararı silinir.

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLU VAR MI?

Hakim kamu davasının açılması hususunda takdir yetkisini kullanmıştır. Ancak kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi halinde suçtan zarar görene itiraz hakkı tanınmıştır.Suçtan zarar gören eğer bu karara itiraz etmek istiyorsa erteleme kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz etmesi gerekir.