Kategori : İş Hukuku

İş Hukuku

Sendikal Hak ve Borçlar

Çelik Avukatlık
GİRİŞ Sendika üyeliğinin özellikle işçiler açısından büyük önem taşıdığı şüphesizdir. Hukukumuzda, işçilerin, sendikanın faaliyetlerinden ve toplu iş sözleşmelerinden en geniş şekilde faydalanmaları üyelikle mümkündür. Sendikalar
İş Hukuku

İş Hukukunda Arabuluculuk

Çelik Avukatlık
GİRİŞ  Çalışmamın konusu olan arabuluculuk sisteminin özelliklerini ne olduğunu, ne zaman devreye girdiğini açıklamadan önce, uyuşmazlığın ne olduğunu açıklayıp çeşitlerine değindim. Daha sonradan iş uyuşmazlıklarında