Kategori : Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Paylaşımı

Çelik Avukatlık
Miras hukukunda en önemli hususlardan biri miras paylaşımının nasıl yapılacağıdır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Türk hukukunda zümre usulü geçerlidir. Önce hangi zümrede kimler var