Kategori : Miras Hukuku

Miras Hukuku

Muvazaa ve Muris Muvazaası

Çelik Avukatlık
Muvazaa iki kişinin gerçek iradelerini gizleyerek görünüşte bir beyanda bulunmalarına muvazaa denilmektedir. Muvazaada ortada bir sözleşme vardır, ancak bu sözleşmeye tarafların gerçek iradeleri yansımamıştır. Sözleşme