Kategori : Özel Hukuk

Özel Hukuk

Sebepsiz Zenginleşme

Çelik Avukatlık
Sebepsiz Zenginleşme Nedir? Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden yarar sağlamak sebepsiz zenginleşme olarak ifade edilebilir. Haklı bir nedeni olmadığı halde örneğin
Özel Hukuk

Gabin (Aşırı Yararlanma)

Çelik Avukatlık
Gabin (aşırı yararlanma) kurumu borçlar kanunun 28. Maddesinde düzenlenmiştir. Borçlar kanununda sözleşmeler alanında yer alan temel ilkelerden birisi de sözleşme özgürlüğüdür. Sözleşme özgürlüğü tarafların diledikleri
Özel Hukuk

Medeni Hukukta Hapis Hakkı

Çelik Avukatlık
Medeni Hukukta Hapis Hakkı Türk Medeni Kanunu’ nun Hapis Hakkı ile ilgili düzenlemeleri İkinci Kısım Üçüncü Bölümün Taşınır Rehni başlığı altında 950-953. maddeleri arasında düzenlenmiştir.Taşınır