Kira Hukuku konut, işyeri, iş merkezi kira sözleşmeleri, hasılat kirası sözleşmeleri, menkul kirası sözleşmeleri, tahliye taahhütnameleri ve diğer kullanma sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresinin yanı sıra kira tespit, tahliye, sözleşme ihlali ve alacak davaları ile Kira Hukuku’na ilişkin diğer davaları bünyesinde barındıran sosyal hayatta uygulamasının fazla olması dolayısıyla çok mühim bir hukuk dalıdır.

Çelik Hukuk Bürosu olarak, uzman avukatlarımızlHukuk Bürosuu ile ilgili olarak sektörün çeşitli oyucularına hukuki konularda stratejik ve en düşük maliyeti sunan yaklaşımlarla destek sağlayarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimiz arasında geliştiriciler, müteahhitler ve alt yükleniciler, operatörler, mal sahipleri/kiraya verenler, kiracılar, kredi verenler, özel ve kurumsal yatırımcılar, inşaat mühendisleri, mimarlar ve diğer ilgili meslek sahipleri bulunmaktadır.

Deneyimli olduğumuz konular arasında yer alan kiraya veren ile kiracı arasındaki uyuşmazlıklarından kaynaklanan ihtilaflara ilişkin başlıca hizmetlerimiz sınırlı olmamakla birlikte;

 • Tahliye Davaları
 • Kira Tespit Davaları
 • Temerrüt Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kiracının İflası Sebebi ile Tahliye Davaları
 • İşyeri İhtiyacı Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Konut İhtiyacı Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Yeniden İnşa ve İmar Sebebi ile Tahliye Davaları
 • İki Haklı İhtar Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kira Alacaklarının Takibi ve Tahsili
 • Kira Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri
 • Kiralananın Temliki Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Yazılı Taahhüt Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kira Sözleşmesine Aykırılık Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kiracının Ölümü Sebebi ile Tahliye Davaları
 • İhtiyaç Sebebi ile Tahliye Davaları

Kira Hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızın çözümü, kira sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarınızın takibi, dava açmak ve davalarınızın takibini yapmak için  bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kira Hukuku ile ilgili makaleler