Kira Sözleşmelerinin Süresinin Sona Ermesi

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi

Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiranın sona ereceği tarih bellidir. Bir başka deyişle, tarafların kira süresini, gün, hafta, ay ya da yıl olarak belirledikleri kira sözleşmeleri belirli süreli kira sözleşmeleridir. Kira sözleşmesi, belirli bir süre için yapılmış olduğu ve susma (sükut) ile yenilenmediği takdirde, bu sürenin geçmiş olmasıyla birlikte kendiliğinden sona erer. Ancak, süre geçmiş olduğu halde kiraya veren, kiracının kullanmaya devam etmesine karşı çıkmamışsa ya da kullanmasına izin vermişse,kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

Ürün (Hasılat) Kirası

Bu tür kirada, belirli sürenin bitiminde, kira sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Ancak tarafların örtülü olarak sözleşmeyi sürdürmesinde, aksi de kararlaştırılmamışsa, sözleşme kendiliğinden bir yıl yenilenmiş sayılır. Dikkat edilmesi gereken husus sözleşmenin böyle bir durumda uzamadığı, ancak yenilendiğidir. Bu duruma göre yenilenen ürün kirasında, taraflar, yasal bildirim süresine ( 6 ay ) uymak koşuluyla her kira yılının sonu için sözleşmeyi feshedebileceklerdir.

Konut ve Çatılı İş Yeri Kirası

Ürün kirasına benzemekle birlikte, ondan farklı olarak bu tür kiralarda kiracı, belirli sürenin bitiminden en az on beş gün önce fesih bildiriminde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzamış sayılır. Görüldüğü gibi burada sözleşmenin yenilenmesi değil uzamış sayılacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra fesih bildirimi hakkı öncelikle kiracıya tanınmış bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kiraya veren, sözleşmenin bitimine dayanarak sözleşmeyi feshedemez. Uzayan her yeni yıl içinde kiraya veren bildirimde bulunmadıkça, kira sözleşmesi uzamış olur. Bu durumun tekerrür etmesi hakkaniyetle bağdaşmadığından, TBK. m. 347 ile  “..Ancak on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir…” yasada bir sınırlama öngörülmüştür. Kiraya veren ancak 10 yıllık uzama süresi sonunda, bu süreye izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla hiçbir sebep ileri sürmeden sözleşmeye son verebilir. Yani kiracı 10 yıl boyunca kira akdi bitiminden 15 gün önce bildirimde bulunmazsa kiraladığı mecurda oturabilecektir.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi

Belirsiz süreli kira, başlangıç tarihinin belli olmadığı bunun yanı sıra zaman bakımından süresi belli olmayan kira ilişkisidir. Kanun koyucu belirsiz süreli kira sözleşmelerinin sonsuz olarak tarafları bağlamaması için, kira sözleşmesinin sürekli bir borç ilişkisi olması nedeniyle, sözleşmenin taraflarına (kiraya veren ve kiracı) haklı bir sebep olmasa bile, olağan fesih ile sözleşmeyi sona erdirebilme imkanı tanımıştır.

Kira süresinin belli olmamasından ötürü bu ilişkinin sona ermesi için karşı tarafın önceden uyarılması gerekmektedir ki öğretide buna “fesih bildirimi” demekteyiz. Fesih bildirimi taraflara kesin olarak neyin söz konusu olacağını anlatacak nitelikte olmalıdır. Fesih bildirimi için belirli süreler öngörülmüş, kiralanan şeyin cinsine göre bir ayırıma tabi tutulmuştur.

Taşınmaz mallar veya taşınır yapılara ilişkin bir kira sözleşmesi var ise, sözleşme, üç ay önce fesih bildirimi yapılmış olmak koşuluyla, altı aylık kira dönemi sonunda feshedilecektir.

Taşınmaz mallarla taşınır yapılara ilişkin kira sözleşmesi belirsiz süreli ise; TBK. m. 329 gereği, önce yerel adete göre ve yerel adet yoksa altı aylık kira döneminin sonu için üç aylık fesih bildirim süresine uyularak taraflardan herhangi birisince kira sözleşmesi feshedilebilir. Buna göre, -yerel adete göre belirlenmemişse- altı aylık fesih dönemleri için üç aylık fesih bildirim süreleri içinde yapılacak fesih bildirimi ile belirsiz süreli kira sözleşmesini sona erdirme imkanı her hangi bir ayırım yapılmaksızın, taşınmaz kiraları ve aynı zamanda TMK. m. 728 anlamında taşınır yapı kiraları için mevcuttur.

Taşınır mal kiralarında ise, üç gün önce bildirim yapılarak kira sözleşmesi her zaman feshedilebilecektir. bu kuralın kanunda bir istisnası vardır. Şöyle ki, eğer taşınır mal, kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verilmişse ve kiracı da bu malı özel kullanımı için kiralamışsa, bu halde üç gün olan fesih bildirimi yerine, kiracı, üç aylık kira dönemi için en az bir ay önceden yapacağı bir bildirimle sözleşmeyi feshedebilecektir.

Ayrıca kısaca değinmek gerekirse, fesih bildirimi, birden fazla kiracı veya kiralayan varsa, tamamı tarafından, tamamına karşı yapılmalıdır.

Ürün (Hasılat) Kirası

Ürün kirasına baktığımızda, yerel adet olmadığı zaman, öncelikli bildirim yapıldığı takdirde sözleşmenin feshedilebileceğini TBK. m. 368’ den görüyoruz. Fesih hakkı, bu tür kiralarda hem kiraya verene hem de kiracıya verilmiş olmakla birlikte, bildirim süresi en az altı ay olarak öngörülmüştür.

Konut ve Çatılı İş Yeri Kirasında

Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin belirsiz süreli sözleşmelerde, belirli bir sürenin geçmesi üzerine kiraya verene de herhangi bir sebep göstermeksizin bildirim yolu ile sözleşmeyi feshetme imkanı tanınmıştır. Kiracı, yasal fesih sürelerine uyduğu takdirde belirsiz kira sözleşmesini her zaman için feshedebilecektir. Bunun yanı sıra kiraya veren ise, kira başlangıç tarihinden on yıl geçtikten sonra yine genel hükümlere göre fesih bildiriminde bulunarak bu fesih hakkını kullanabilecektir. Ayrıca belirtmek gerekirse, ister belirli süreli olsun ister belirsiz süreli olsun, konut ve çatılı işyeri kirasıyla ilgili yapılacak fesih bildiriminin mutlaka yazılı olması şartı vardır. Şu husus da vurgulanmalıdır ki, konut ve çatılı işyeri kirasının bildirim yoluyla sonlandırılmasına bir sebep ve gerekçe gösterme zorunluluğu da yoktur.

Benzer Yazılar

Kira ve Kiracı Hakkında Kanuni İlişki

Çelik Avukatlık

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

Çelik Avukatlık

Borçlar Kanunu ve Kira Sözleşmesi

Çelik Avukatlık

10 Yorumlar

S.S 19 Mart 2019 at 09:01

mrb bir konuda yardımınızı isteyecektim ben 15 yıldan beri kiracıyım bu sene noter onaylı kira sözleşmem bitti dükkan sahibi kirayı maliyeden düşük gösterdiği için kirayı elden veriyordum bu sene kirayı çok artırmak istedi bende çok bu kadar artıramam dedim şimdi bana kendi el yazsıyla bir mektup yazmış tadilat yapacağım için dükkanımı boşat diye ne yapmam nasıl bir yol izlemem lazım dükkandan çıkmam zor şimdiden vereceğiniz bilgi için tşk ederim

Cevap ver
Çelik Avukatlık 21 Mart 2019 at 13:04

Merhaba, kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren kişi bu süreyi izleyen zaman diliminin ardından kiracıya 3 ay önce haber vermek şartıyla sözleşmeye son verebilir. Ayrıca bu sona erdirme iş yerinin tadilatı, onarımı vs. durumlarda dava yoluyla 1 ay içerisinde iş yerinin tahliyesini isteyebilir. Ancak bu durumda kiraya veren taşınmazı 3 sene boyunca kiraya veremeyecektir.Tadilat sonrası eski kiracının, kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Kiraya verenin yazılı bildirimi ardından 1 ay içerisinde eski kiracı bu duruma cevap vermelidir. İş yeri sahibinin tahliye davası açması halinde bir avukat ile iletişime geçerek de daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Cevap ver
c**ö**** 19 Mart 2019 at 12:24

Merhaba. Ben Isparta’da özel bir yurtta kalmaktayım. Ekim ayı itibari ile 10 aylık bir sözleşme yaptık ve aylık tutar olan 550 Türk lirasını ücretin %30’u denk gelecek şekilde 3 ay olarak ödedim. Yurdun sözleşmedeki hükümleri yerine getirmemesi yurttan ayrılma kararıma etki etmişti. Fakat yurt müdürü senet olduğu için ayrılamayacağımı tarafıma beyan etmiş ve yurttaki öğrenci azlığından dolayı gitmememi söylemiştir. Bu konuda neler yapılabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap ver
Çelik Avukatlık 22 Mart 2019 at 12:59

Merhaba, sözleşmeye aykırılıklardan dolayı öncelikle yurt müdürlüğüne ihtar çekerek daha sonra temerrüt hükümlerinde yer alan seçimlik hak olan sözleşmenin iptaline gidebilirsiniz. Bu konuyla alakalı yol izlerken şartlara uymanız gerekmektedir. Aksi halde kalan borcu ödemenizi gerektirecek durumlar meydana gelebilir.

Cevap ver
S**** Y**** 25 Mart 2019 at 18:35

Merhabalr benim sorunum dukkan sahibim sozlesme yapmiyor ve ben dukkani devir etmek istiyrum onada musade etmiyor o kadar masraf yaptim siz durucaksaniz durun ben baskasina vermem dukkani diyir ben bu adamdan hak talep edebilirmiyim ayrica kira sozlesmesi istedigim zman diyorki kendiniz doldurun benim yerime imza atin ben onun yerine imza atip devir etsem suclu duruma dusermiyim

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 26 Mart 2019 at 13:26

Merhaba, başkası adına sözleşme yapmak ve imzasını taklit etmek TCK kapsamında suç teşkil edecektir. Kiracı olarak belirsiz süreli olarak kiralamış olduğunuz bu kira sözleşmesinin (Yazılı olmasa dahi genel kural olarak aranızda bir sözleşme yapılmış gibi kabul edilir.) fesih edilmesini bir süreye bağlı kalmaksızın iş yeri sahibine yazılı olarak bildirdikten sonra sona erdirebilirsiniz.

Cevap ver
A**** E**** 5 Haziran 2019 at 04:36

Merhabalar 15/12/2017 tarihli bir ev kiraladım aradan geçen süre içerisinde günümüze kadar kiracı olarak devam ettim Kira kontratı bir yıllık süre sonrası kira artıtırımı ile devam etti ekonomik sıkıntılarımın artması ile birlikte işsiz kaldım bundurumda evi boşaltma gibi bir talebimin olduğunu iletttiğim ev sahibi kiraladığım Eve ait olan 3000 tl depozito bedelini vermeyeceğini beyan ediyor ve evi satılığa çıkarıyor bunun ile ilgili Eve satılık ilanı asıyor bende engel olmuyorum bu durumda kontrat fehis sebebi haklı sebep olarak kullanılıp işlem yapılabilir mi ?
Yardımcı olur musunuz ?

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 11 Haziran 2019 at 17:06

Merhaba, öncelikle yapmış olduğunuz kira sözleşmesinin süresini bilmemekteyiz ancak TBK hükümlerinde genel olarak kiracıyı korumakta. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar kiracının evden çıkışını kiralayana süresinde söylemesi, kirada olduğu mülkü uygun şekilde bırakmasıdır. Kiralayan depozito bedelini haksız şekilde kendisinde tutamayacaktır. Bu konuda hukuki bir yardım alabileceğiniz gibi depozito bedelini de talep edebilirsiniz.

Cevap ver
B**** U**** 22 Eylül 2019 at 23:57

Merhabalar,
1 yıllık kira sözleşmem bu günlerde dolmuş olacak. Yıllık peşin vermiştim. Ev sahibi, kendi çıkacağını söyledi ve ben, taşınmam için uygun bir zaman olmadığını, güzel bir zam yapmasını teklif ettim. (Aylık 600’den, 800’e!) Sorum: sözleşme süresi dolduğunda, 1 yıllık daha uzatılmış mı oluyor, yoksa daha kısa sürede çıkma gibi bir hakka sahip miyim?

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 11 Aralık 2019 at 13:45

Merhaba, kira sözleşmenizin 1 yılı tamamlamasıyla birlikte yeni anlaşma yapabilirsiniz veya her iki taraf da kira sözleşmesinin feshedilmesini talep edebilir. Kira sözleşmesinin ne olacağına dair bir karar verilmezse sözleşme aynı şartlarla uzar.

Cevap ver

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.