Koronavirüs İşten Çıkarma Yasağı

Koronavirüs Salgını Sırasında İşten Çıkarma Yasağı

Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte yeni pekçok düzenleme meydana getirilmektedir. Koronavirüs salgını sebebiyle yeni kanun maddeleri yürürlüğe girdiği gibi düzenleme sonucu değişikliğe uğrayan hükümler de bulunmaktadır.

7244 Sayılı Kanuna göre 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay boyunca işverenlere fesih yasağı getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre koronavirüs işten çıkarmaların başladığı bu dönemde işverenlere İş Kanunu madde 25. Maddesinde yer alan 1.fıkranın II. Bendi ve diğer kanunlarda geçen ahlak ve iyiniyete aykırı davranışlar haricinde kanun bir düzenleme meydana getirmemiştir. Yani söz konusu hüküm haricinde işverenlerin işçileri işten çıkarmaları haklı bir sebebe bağlanamayacaktır.

Koronavirüs İşten Çıkarma Yasağına Uymamanın Cezası

7244 Sayılı Kanuna aykırı şekilde davranan işverenler yani koronavirüs süresince işçilerini işten çıkarmış olan işverenlere idari para cezası verilecektir. 17.04.2020 tarihinden sonra meydana gelen işten çıkarma durumunda işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt ücret tutarında idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. 

İşverenin Koronavirüs Salgını Süresince Hakları

7244 sayılı kanunun 9.maddesinin 2.fıkrasında işverenlere yönelik bir düzenleme meydana getirilmiştir. İşveren bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yani 17.04.2020 tarihinden itibaren işçilerine kısmen veya tamamen ücretsiz izin verebilir. İşverenin koronavirüs süresinde ilgili kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren vereceği ücretsiz kısmen veya tamamen izinler 3 ayı geçemez.

İşverenin bu sürede işçilerini işten çıkarması da yasaklanmıştır. İlgili hükümde ‘’ Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.’’ denmektedir.

İşten Çıkarma Yasağı Ne Kadar Sürebilir?

İş Kanunu kapsamında çalışıp çalışılmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Cumhurbaşkanı işten çıkarma yasağının üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. Yani 17.04.2020 tarihinden itibaren bu süre Ekim ayına kadar uzatılabilecektir.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Sebebiyle Çalışamayan İşçilerin Maaşından Kesinti Yapılabilir Mi?

İş Kanununda işçilerin ücretlerinde kesinti yapılabilecek durumlar sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 7 günden az süren zorlayıcı sebeplerle işe gelemeyen çalışanların ücretlerinde kesinti yapılabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, kısa süreli sokağa çıkma yasağı nedeniyle, çalışamayan personellerin ücretlerinde kesinti yapılması mümkün değildir.  

Benzer Yazılar

KORONA SEBEBİYLE İŞİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Çelik Avukatlık Bürosu

2020 İNFAZ YASA DEĞİŞİKLİĞİ

Çelik Avukatlık Bürosu

Sendikal Hak ve Borçlar

Çelik Avukatlık

İşe İade Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nelerdir?

Çelik Avukatlık

Kiracıyı Evden Çıkarmanın Şartları

Çelik Avukatlık Bürosu

Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Gerekli Hukuki Bilgiler

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.