Korona Virüs Kapsamında Hukuki Düzenlemeler

Korona Virüs Sebebiyle Hukukta Ertelemeler

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm Dünya’ya yayılan korona virüs salgınının ülkemizdeki yansımaları devam ediyor. Korona virüs sebebiyle alınan önlemler artmakta ve bunun yansımalarını her alanda görmekteyiz. Korona virüs salgını çerçevesinde hukukta da birçok önlem alınmış durumda. Öncelikle geçen günlerde icra-iflas hukuku açısından açıklanan düzenlemelerle birlikte yeni yayınlanan genelge ile birlikte yargı alanında hak kayıplarının önüne geçilmesi için birçok yeni önlemler alınmıştır.

Korona Virüs Sebebiyle 30 Nisan 2020’ye kadar durdurulan süreler:
Korona virüs sebebiyle dava açma, icra takibi başlatma, başvuruda bulunma, ihtar süreleri, bildirim süreleri, ibraz ve zamanaşımı süreleri ve hak düşürücü süreler ile birlikte idari başvuru süreleri de 30.04.2020 tarihine kadar DURDURULMUŞTUR.

Yayınlanan genelgede İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve diğer usul hükümleri içeren kanunlarda belirtilen süreler ile hakimler tarafından tayin edilmiş olan ve arabuluculuk – uzlaştırma kurumundaki süreler de 13.03.2020 tarihi baz alınarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Belirtilen bu süreler durma süresinin sona erdiği  günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış kabul edilecektir.

Korona Virüs Sebebiyle durdurulan Süreye Dahil Olmayan Haller:
1. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi kapsamında hukukumuzda düzenlenen zamanaşımı süreleri yukarıda belirttiğimiz durdurmaya tabi olan süreler içerisinde değerlendirilmeyecektir.

2. Ceza Muhakemesi Kanununda  belirtilen koruma tedbirine ilişkin süreler durdurma kapsamında yer almamaktadır.

3. Hukuk Muhakemeleri Kanununda bildirilen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler de ilgili düzenleme ile durdurulan süreler kapsamında değerlendirilemeyecektir.

İcra İflas Kanununun Uygulaması bakımından Değerlendirilmesi
Son yayınlanan genelgede korona virüs kapsamında alınan önlemlerin icra hukukundaki yansımaları ile ilgili de düzenleme meydana getirilmiştir. Buna göre:
a- Mal veya haklara ilişkin ilan edilmiş olan satış gününün durma tarihleri içinde kaldığı halde bu mal veya haklar için durma tarihleri içinde kaldığı hallerde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairesince satış günü verilir. Bu durumlarda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacaktır.

b- Durma tarihleri arasında rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir.

c- Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları durma süresi boyunca devam edecektir.

d- Diğer türlü icra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan tedbirler alınacaktır.

Korona Virüs Kapsamında Süreler
13.03.2020 tarihi baz alınarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Belirtilen bu süreler durma süresinin sona erdiği  günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış kabul edilecektir. Durma süresi sonunda, sebeplerin devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı bu süreyi  6 ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir. Bu kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.

Benzer Yazılar

Kamulaştırılan Malın Geri Alınması Davası

Çelik Avukatlık

Aile İçi Şiddet ve Cezası

Çelik Avukatlık Bürosu

İdare Tam Yagı Davası

Çelik Avukatlık

İhtiyati Tedbir Nedir, Nasıl Talep Edilir ve Kaldırılır?

Çelik Avukatlık

Korona Virüs Salgını ve Hukuki Karşılığı

Çelik Avukatlık Bürosu

Noterden Gelen İhtarnameye Cevap ve İtiraz

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.