Marka ve Patent hukuku ticari ve sınai alanda ki gelişmeler sebebi ile son dönemde oldukça önemli bir hukuk dalı haline gelmiştir. Bu nedenle hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir.  Dolayısıyla Çelik Avukatlık Bürosu olarak Avukatlık Bürosuyana gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize marka başvurusunda bulunma, marka tescili, marka hakkı unsurlarının ya da patentin izinsiz kullanılmasını, kopya satışları, eserlerin izinsiz kullanılmasını, izinsiz pazarlanmasını ve kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesini önlemek için marka ve patent hukukuna dair her türlü konuda hukuki danışmanlık ve fiili destek vermekteyiz. Çelik avukatlık büromuz bu alanda aşağıda listelenen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

 • Resmi marka bültenlerinin izlenmesi ve benzer markalar için üçüncü kişilerce yapılan başvuruların, aylık olarak müvekkillerimize raporlanması,
 • Marka, Patent ve Tasarım tescil başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi.
 • Üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması,
 • Üçüncü kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi.
 • Enstitü’nün müvekkillerimiz aleyhinde verdiği her türlü kararlara karşı itirazlarda bulunulması,
 • Müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi,
 • Müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi,
 • Yukarıda sayılanlar dışında, Türk Patent Enstitüsü bünyesindeki sair her türlü işlemin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Uluslararası tescil başvurularının WIPO nezdinde yapılması, takibi ve neticelendirilmesi,
 • Müvekkillerimizin WIPO nezdindeki uluslararası tescillerinin yenilenmesi,
 • Müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı uluslararası tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi,

Uluslararası başvurular kapsamındaki ülke ofislerinin başvuru hakkına verdiği her türlü kararın değerlendirilmesi, karara itiraz da dahil olmak üzere gereğinin yerine getirilmesi,