Miras Ortaklığı (Elbirliğiyle Mülkiyet)

Miras Ortaklığı (Elbirliğiyle Mülkiyet)

Miras ortaklığı Türk Medeni Kanunundan kaynaklanan bir elbirliğiyle mülkiyet söz konusudur. Birden fazla kişi bir mülke paylı mülkiyete tabi olabileceği gibi belirli hallerde elbirliğiyle malik olabilme durumu da söz konusudur. Mal rejimi sözleşmesinde, adi ortaklık durumlarında, mal ortaklığı sözleşmeleri gibi durumlarda da kanundan kaynaklı olarak elbirliğiyle mülkiyet ilişkisi mevcuttur. Elbirliğiyle sahip olunan mülkiyette bir pay söz konusu değil, tüm mal için ortaklık mevcuttur.

Miras ortaklığı da mirasın paylaştırılması işlemleri gerçekleştirilmeden önceki dönemde kanun hükümlerine veya varsa mirasçıların aralarındaki sözleşmeye göre terekeyi yönetecek mirasçıların kanuna bağlı şekilde oluşmuş olan ortaklıktır.

Miras Ortaklarının Yetkileri:

Öncelikle belirtmek gerekir ki ortaklardan her biri elbirliğiyle malik olunan süreçte ortaklığın giderilmesini talep edebilecektir. Mirasçılardan her biri terekedeki malların korunmasını isteyebilir, bu durumda diğerlerinin rızası aranmaz lakin diğer ortaklar da bu durumdan yararlanabileceklerdir. Miras ortaklığı tüzel bir kişiliğe haiz değildir. Mirasçılar terekeye ait borçlardan müteselsilen sorumlu olacaklardır. Alacaklı olan kimse bu durumda tüm mirasçılara başvuruda bulunabilecektir.

Miras Ortaklığının Temsili:

Birden çok mirasçı bulunan miras ortaklığında paylaşım yapılması anına kadar terekede bulunan elbirliğiyle malik olunan hak ve borçlara karşın ortaklığın yönetimi ve temsili adına atanma söz konusu olabilmektedir.

Miras Ortaklığının Sona Erme Durumu:

Miras ortaklığını sona erdiren hallerin başında elbirliğiyle malik olan taraflardan birinin ortaklığın giderilmesine yönelik dava açmış olmasıdır. Bu durumda taraflar paylı mülkiyetle veya doğrudan kendi mülkiyetlerine malları geçirerek işlem sağlamaktadırlar.

Elbirliğiyle Mülkiyet ile Paylı Mülkiyet Arasındaki Farklar:

Elbirliğiyle mülkiyet öncelikle birden fazla kişi ile aralarındaki kişisel ilişkiye dayanan ve kanunda öngörülen hallerin dışına çıkılamayan durumlarda meydana gelebilir. Paylı mülkiyet ise kişisel bir ilişkiye dayanmaz ve taraflar kendi aralarında paylı mülkiyet belirleyebilirler.

Elbirliğinde mülkiyet paydaşlık değil ortaklıktır. Ortaklıkta belirlenen hisseler bulunmaz. Paylı mülkiyette ise malın bütününe malik olunmaz, paylar söz konusudur.

Elbirliğiyle mülkiyette üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumluluk söz konusu iken paylı mülkiyette müteselsil sorumluluk bulunmaz.

Miras Ortaklığında Açılacak Davalar:

Miras ortaklığının giderilmesine yönelik davayı tüm mirasçılar açabileceklerdir. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak bu davanın herhangi bir süre şartı bulunmamaktadır. Bununla birlikte mirasçılardan biri ödemeden aciz halinde ise, mirasın açılması ile birlikte diğer mirasçılar (elbirliğiyle malik olan kimseler) yine Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunarak haklarının korunmasını talep edebileceklerdir.

Benzer Yazılar

Korona Virüs Salgını ve Hukuki Karşılığı

Çelik Avukatlık Bürosu

Tarım Arazilerinde Komşunun Önalım Hakkının Kaldırılması

Çelik Avukatlık Bürosu

Malullük Hakkı Nasıl Kazanılır?

Çelik Avukatlık Bürosu

İkinci El Araçtaki Ayıbın Sonradan Fark Edilmesi

Çelik Avukatlık Bürosu

Online Alışverişte Aldığımız Ürün Ayıplı Çıkarsa Ne Yapmalıyız?

Çelik Avukatlık Bürosu

İhtarname Hazırlanması Ve Çekilmesi

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.