Mirastan Feragat Sözleşmesi

İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi, mirasçı olan kişinin miras bırakan ile anlaşarak bir sözleşme ile birlikte kendisinin mirastaki payından iradesiyle vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Miras bırakan kişinin hayatta olduğu dönemde yapılan bu sözleşme ile birlikte gelecekte miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçı kendi payı üzerinde iddiada bulunamayacaktır.

İvazlı ve İvazsız Mirastan Feragat Sözleşmesi:
Mirastan feragat sözleşmeleri çoğunlukla karşımıza ivazlı yani bilinen adıyla karşılıklı çıksa da karşılık beklemeksizin yani ivazsız şekilde de gerçekleşebilmektedir. İvazlı mirastan feragat sözleşmelerinde çoğunlukla miras bırakan müstakbel mirasçısına feragate karşılık bir ücret ödemenin yanı sıra iş kurabiliyor veya adına bir taşınmaz devrederek söz konusu işlemi sağlayabiliyor.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Şekil Şartı:
Mirastan feragat sözleşmesinin nasıl olacağına dair Türk Medeni Kanununda herhangi bir düzenleme yer almasa da genel olarak miras sözleşmelerinin şekil şartları feragat sözleşmelerinde de geçerli olacaktır. İlgili kanun maddesinin de belirttiği üzere miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Dolayısıyla mirastan feragat sözleşmelerinin de resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Mirasın Bir Kısmından Feragat Edilebilir mi?
Mirastan feragat sözleşmeleri mirasın tamamını kapsayabileceği gibi bir kısmını da karşılayabilir. Öyle ki müstakbel mirasçı miras payının 1/8 olması durumunda yarısına tekabül eden 1/16’lık kısımdan feragat ettiğini belirtebilir, yapılacak sözleşme bu şekilde kurulabilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Bir Koşula Bağlanabilir mi?
Türk Medeni Kanununda ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin koşula bağlanıp bağlanamayacağına TMK 515.maddede yer verilmiştir. İlgili maddeye göre hukuka veya ahlaka aykırı koşullar ile anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edecek olan koşullar dışında; miras bırakan, ölüme bağlı tasarruflarını koşullara veya yüklemelere bağlayabilir. Tasarruf hüküm ve sonuçlarını doğurduğu andan itibaren, her ilgili koşul veya yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Ne Zaman Yapılmalıdır:
Mirastan feragat sözleşmesi miras bırakan hayatta iken resmi vasiyetname yolu ile meydana getirilmelidir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Alt Soya Etki Eder mi?
Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı olması halinde sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça feragat edenin altsoyunun mirasçı olma hakkı da ortadan kalkar. Söz konusu hüküm emredici hüküm değildir. Bu sebeple miras bırakan ve müstakbel mirasçı aralarındaki sözleşmeye mirasçının alt soyuna etki edebileceği yönünde hüküm koyabileceklerdir.

Benzer Yazılar

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

Çelik Avukatlık

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

Çelik Avukatlık

Mirasta Tenkis Davası ve Saklı Pay

Çelik Avukatlık

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi:

Çelik Avukatlık Bürosu

Miras Denkleştirme Davası

Çelik Avukatlık Bürosu

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.