Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma davası devam ederken veya  boşanma davasının sona ermesinin sonrasında  maddi anlamda olarak zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade etmektedir.

Nafakayı Kimler Talep Edebilir?

Boşanma davası devam ederken veya dava sonuçlandıktan sonra maddi anlamda zorluk yaşayacak olan eş diğer eşten nafaka talebinde bulunabilir. Örnek kabilinden açıklarsak; aylık geliri olmayan yada dar gelirli olan veyahut geçici işlerden çalışmasından dolayı düzenli bir gelire sahip olmayan eş/eski eş kural olarak kendisine uygun bir miktar nafaka ödenmesini talep edebilir. Örneğin ev hanımı olan A ’nın geçimini eşi B sağlamaktadır. A, B’ye açtığı boşanma davasında davam devam ederken mahkemeden kendisine tedbir nafakası bağlanmasını yani B tarafından her ay belirli bir miktar para ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi, borçların devlet kuvveti yardımı ile (zorla) yerine getirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Kural olarak alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlamaktadır.

Nafakanın ödenmemesi durumunda ödenmeyen nafaka alacakları, cebri icra yolu ile nafaka borçlusundan tahsil edilebilir. Nafaka alacaklarına yönelik takibin başlatılması için gerekli kanuni prosedür ve sürelere uyulması bakımından alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramaması için söz konusu işlemlerin icra hukuk bilgisini haiz bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde muhakkak fayda vardır. Bu anlamda ödenmeyen nafaka alacaklarınıza yönelik olarak icra takibi başlatmak için hukuk büromuz avukatları ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Tedbir Nafakasına Yönelik Cebri İcra

Tedbir nafakası; boşanma davası devam ederken Mahkeme tarafından ailenin geçiminin sağlanması amacı ile hükmedilen nafakayı ifade etmektedir. Eşlerden her biri kural olarak hem kendileri hemde çocukları için tedbir nafakasına hükmolunmasını talep edebilir. Ancak bilinmelidir ki eşlerin talebi olmaksa dahi mahkeme ailenin geçimi ve çocuklar bakımından zaruri görüyor ise her halükarda tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasına boşanma davası esnasında mahkemece hükmedildiği için, ödenmeyen tedbir nafakası borçlarına karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız mahkemenin tensip zaptının onaylı bir örneği ile (henüz kesin hüküm kurulmadığından) icra müdürlüğüne başvurmak suretiyle nafaka borçlusu aleyhine ilamsız icra takibi başlatabilirsiniz. Takip işlemleri hususunda bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Yoksulluk Nafakasına Yönelik İcra Takibi

Yoksulluk nafakası; boşanma davası sonucunda eski eşin boşanmanın gerçekleşmesinden dolayı yoksulluğa düşecek olan diğer eşe ödemesi gereken  nafakayı ifade etmektedir. Esasen boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek eş Mahkemece yoksulluk nafakasına hükmedilmek sureti ile maddi anlamda koruma altına alınmaktadır. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafakanın ödeneceği eş, nafakayı ödeyecek olan eşe nazaran ağır kusurlu olmamalıdır. Ödenmeyen yoksulluk nafakası alacaklarınıza karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız lehinize yoksulluk nafakasına hükmedildiğine dair mahkeme ilamını icra müdürlüğüne sunmak suretiyle ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz. İlamlı icra takibi prosedürü hakkında detaylı bilgi almak için İcra Takibi Nasıl Yapılır konulu yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

İştirak Nafakasına Yönelik İcra Takibi

İştirak nafakası, boşanma davası sonucunda velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin; ortak çocuğun bakımının sağlanması amacı ile çocuğun velayetinin verildiği eşe her ay düzenli olarak ödenen parayı ifade etmektedir. Dolayısı ile iştirak nafakası esasen ortak çocuğun; yiyecek,giyecek,eğitim,sağlık ve benzeri masraflarını karşılamaya yönelik olan bir nafakayı ifade etmektedir ve  dolayısıyla iştirak nafakasına hükmolunurken mahkemece çocuğun yararı gözetilmektedir. Nitekim boşanma davası devam ederken veya boşanma davası sonuçlandıktan sonra da iştirak nafakası talep olunabilir. Ödenmeyen iştirak nafakası alacaklarınıza karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız lehinize iştirak nafakasına hükmedildiğine dair mahkeme ilamını icra müdürlüğüne sunmak suretiyle ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz. İlamlı icra takibi prosedürü hakkında detaylı bilgi almak için İcra Takibi Nasıl Açılır konulu yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Nafaka Borcu Nereye Yatırılır?

Nafaka alacaklısı, borcun tahsili maksadı ile aleyhinize bir icra takibi başlatmış ise bu halde nafaka borcunuzu icra dosyası dahilinde, icra takibinin başlatıldığı yani size ödeme emrinin gönderildiği icra dairesi müdürlüğü hesabına yatırmanız gerekmektedir. Fakat böyle bir durum söz konusu değilse, kural olarak nafaka borçlusunun hesabına ödeme yaparak borcunuzdan kurtulmanız mümkündür. Ancak yaptığınız ödemelerle ilgili olarak, ödeme yaptığınıza dair banka dekontlarını saklamanızı tavsiye ediyoruz. Bu durum ileride bir icra takibi ile karşı karşıya kalmanız durumunda lehinize bir delil teşkil edecek ve size borcunuzu ödediğinize dair ispatta kolaylık sağlayacaktır.

Birikmiş Nafaka Alacaklarının Tahsili

Birikmiş nafaka alacaklarınızı tahsil etmek istiyorsanız yukarıda açıklanan şekilde icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Fakat nafaka alacaklarının tahsil edilebilmesi bakımından geriye dönük olarak 10 senelik nafaka alacaklarının tahsil edilebilmesine imkan tanınmıştır. Zira nafaka alacakları on yılı geçmekle zaman aşımına uğramaktadır. Ancak nafakayı tahsil etmek maksadı ile icra takibi açmanız durumunda bu süre durmaktadır, yani işlememektedir. Birikmiş nafaka alacaklarının tahsili konusunda büromuz icra hukuku departmanı avukatları ile iletişime geçmeniz tavsiye olunur.

Nafaka Davaları Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka alacaklarınızın tahsili için, nafaka borçlusunun yerleşim yerinde bulunan İcra Daire’ne başvurmanız gerekmektedir.

Aile Hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklar hakkında detaylı bilgi almak, boşanma davası açmak yada davaya ilişkin işlemlerinizi yürütmek, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlatmak ve detaylı hukuki danışmanlık için Çelik Avukatlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

İlam : Mahkeme kararıdır.

Hak düşürücü süre : Hakimin re’sen ele aldığı süredir. Kanunda yazılan hak düşürücü olduğu belirtilen sürelere uyulmaması halinde talep reddolunur ve talep hakkı düşer.

Kambiyo senedi : Kanunlarımızda sınırla sayıda belirlenmiş olan çek,poliçe,bono gibi kıymetli evraklardır.

Vade : Borcun muaccel olacağı, ödenmesi gereken tarihi ifade eder.

Yerleşim yeri : İkametgah adresinizi ifade etmektedir.

Benzer Yazılar

Nafakanın Kaldırılması Davası ve Şartları

Çelik Avukatlık

Boşanma Sürecinde Mal Kaçırma

Çelik Avukatlık

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Çelik Avukatlık

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çelik Avukatlık

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Çelik Avukatlık

Nafaka Davası, Nasıl Alınır ve Şartları Nelerdir?

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.