Nafakanın Kaldırılması Davası ve Şartları

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma davası devam ederken veya boşanma davasının sona ermesinin sonrasında  maddi anlamda olarak zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade etmektedir.

Kimler Nafaka Talep Edebilir?

Boşanma davası devam ederken veya dava sonuçlandıktan sonra maddi anlamda zorluk yaşayacak olan eş diğer eşten nafaka talebinde bulunabilir. Örnek kabilinden açıklarsak; aylık geliri olmayan yada dar gelirli olan veyahut geçici işlerden çalışmasından dolayı düzenli bir gelire sahip olmayan eski eş kural olarak kendisine uygun bir miktar nafaka ödenmesini talep edebilir. Örneğin ev hanımı olan A’nın geçimini eşi B sağlamaktadır. A, B’ye açtığı boşanma davasında davam devam ederken mahkemeden kendisine tedbir nafakası bağlanmasını yani B tarafından her ay belirli bir miktar para ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kimler Nafaka Talep Edemez?

Kural olarak, boşanma davası sonucunda maddi anlamda zorluğa düşmeyecek olan eş nafaka talep edemez. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından örnek kabilinden açıklamak gerekirse; örneğin boşandığı eşi ile aynı miktarda  aylık düzenli bir geliri olan veya bir işte maaşlı çalışması dolayısı ile boşandığı eşi ile maddi bakımından benzer standartlarda olan eski eş bakımından mahkeme dava sonucunda yoksulluk nafakasına hükmetmeyecektir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Maddi anlamda yoksulluğa düşecek olan eşe ödenecek nafakaya esasen devam eden bir boşanma davası süresince ve boşanma davası sonucunda mahkeme tarafından hükmolunabilir. Kanun koyucu bu hususa ilişkin olarak üç tür nafaka öngörmüştür. Bunlar, tedbir nafakası, iştirak nafakası ,yoksulluk nafakasıdır.

Tedbir Nafakası Nedir? Nasıl Alınır?

Tedbir nafakası; boşanma davası devam ederken Mahkeme tarafından ailenin geçiminin sağlanması amacı ile hükmedilen nafakayı ifade etmektedir. Tedbir nafakası aylık olarak veya peşin olarak ödenen belirli bir miktar parayı ifade etmektedir. Eşlerden her biri kural olarak hem kendileri hemde çocukları için tedbir nafakasına hükmolunmasını talep edebilir. Ancak bilinmelidir ki eşlerin talebi olmaksa dahi mahkeme ailenin geçimi ve çocuklar bakımından zaruri görüyor ise her halükarda tedbir nafakasına hükmedebilir.  Mahkeme tedbir nafakasına hükmederken eşlerin sosyal ve ekonomik durumlarını gözetir. Zira boşanma davası sırasında tedbir nafakasına hükmedilmesi için eş bakımından maddi anlamda zorluğa düşecek olması bir nevi şart olarak aranır. Ancak çocuklar bakımından böyle bir şart söz konusu değildir.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası, boşanma davası sonucunda velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin; ortak çocuğun bakımının sağlanması amacı ile çocuğun velayetinin verildiği eşe her ay düzenli olarak ödenen parayı ifade etmektedir. Dolayısı ile iştirak nafakası esasen ortak çocuğun; yiyecek,giyecek,eğitim,sağlık ve benzeri masraflarını karşılamaya yönelik olan bir nafakayı ifade etmektedir ve  dolayısıyla iştirak nafakasına hükmolunurken mahkemece çocuğun yararı gözetilmektedir.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası; boşanma davası sonucunda eski eşin boşanmanın gerçekleşmesinden dolayı yoksulluğa düşecek olan diğer eşe ödemesi gereken  nafakayı ifade etmektedir. Esasen boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek eş Mahkemece yoksulluk nafakasına hükmedilmek sureti ile maddi anlamda koruma altına alınmaktadır. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafakanın ödeneceği eş, nafakayı ödeyecek olan eşe nazaran ağır kusurlu olmamalıdır. Yani boşanmanın gerçekleşmesine ağır kusuru ile sebep olan eşe, boşanmanın gerçekleşmesinde bir kusuru olmayan eşin yoksulluk nafakası ödemesi söz konusu olamaz. Söz konusu nafakayı talep eden eş yoksulluğa düşecek olmalıdır.

Nafaka davasi nasıl açılır

Nafakanın Kaldırılması Davası Nedir?

Nafakanın kaldırılması davası, boşanma davası sırasında veya dava sonucunda yahut boşanmadan daha sonra açılan bir dava ile nafaka yükümlüsü haline gelmeniz durumunda, Örneğin eski eşinize yoksulluk nafakası ödemeniz durumunda, nafaka ödemenizi gerektiren şartların değişmesi hallerinde, Aile Mahkemesi nezdinde nafakanın kaldırılması talepli olarak açacağınız davayı ifade etmektedir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Nafaka, maddi anlamda olarak zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade etmektedir.Bu anlamda nafaka yükümlüsü olmak için öncelikle nafaka ödenen tarafın, nafakanın ödenmemesi halinde maddi anlamda zorluk çekecek olması gereklidir. Nafakanın kaldırılması davası ise esasen, kendisine nafaka ödenen tarafın artık bu maddi zorluktan kurtulması durumunda açılmaktadır. Örneğin, eski eşinize yoksulluk nafakası ödemeniz durumunda sonradan eski eşinize yüklü bir miras kalmış, yada bir işe girerek maddi durumunu düzeltmiş ise artık nafaka ödememeniz durumunda eşinizin yoksulluğa düşecek olduğundan bahsedilemez. Dolayısı ile böyle bir halde nafakanın kaldırılması talepli bir dava açma imkanınız bulunmaktadır. Bir başka örnek olarak ortak çocuğa ödenen iştirak nafakası verilebilir. Örneğin çocuğunuza iştirak  nafakası ödüyorsanız ve çocuğunuz öğrencilik halinin sona ermesi suretiyle reşit olmuş ise böyle bir durumda nafakanın kaldırılması talepli bir dava açma hakkınız bulunmaktadır. Yada sosyal ve ekonomik şartlarınız önemli ölçüde değiştiğinden artık nafaka ödeyemeyecek bir hale gelmiş iseniz, nafakanın kaldırılması talepli bir dava açabilirsiniz. Yine başka bir ihtimalde kendisine nafaka ödenen eski eşin, evliymiş gibi bir başka kişiyle birlikte yaşaması da artık nafaka ödemek istememenize bir gerekçe olabilecektir böyle bir durumla karşılaşmanız halinde nafakanın kaldırılması davası açabilirsiniz.

Nafakanın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın kaldırılması davası, nafaka ödediğiniz eski eş veya iştirak nafakası ise çocuğunuzun yerleşim yeri Aile Mahkemesi’ne sunacağınız, nafakanın kaldırılması talepli ve nafakanın kaldırılması talebinize gerekçe olacak iddialarınız ve iddialarınıza ilişkin bilgi ve belgeler ekli bir dilekçe ile açılabilir. Örneğin eski eşin başka bir kişi ile evli gibi haysiyetsiz bir hayat sürmesi sebebi ile açılacak olan nafakanın kaldırılması davasında, nafaka ödediğiniz eski eşin böyle bir hayat sürdüğü yönündeki iddialarınızı ispat etmekle yükümlüsünüz. Detaylı bilgi ve hukuki destek için büromuz aile hukuku departmanı ile iletişime geçmeniz tavsiye olunur.

Nafakanın Kaldırılması Davası Ne Zaman Açılır?

Nafakanın kaldırılması davası esasen nafakanın artık ödenmemesini gerektiren sebebin vuku bulduğu tarihten itibaren herhangi bir zaman diliminde açılabilir. Bu anlamda nafakanın kaldırılması davası bakımından bir süre öngörülmediği söylenebilir. Zira mahkemece bazı durumlarda nafakaya süreli, bazen ise süresiz şekilde hükmedilmektedir. Dolayısı ile her iki halde de nafakayı artık ödememenizi gerektiren sebebin vuku bulmasından itibaren nafakanın kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Nafakanın Kaldırılması Davasında Zamanaşımı Süresi

Nafakanın kaldırılması davası bakımından herhangi bir zaman aşımı süresi veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Dolayısı ile nafaka ödemeye devam ettiğiniz müddetçe ve nafakayı artık ödememenizi gerektiren sebebin ortaya çıkması ile birlikte yada sebebi öğrenmenizle beraber nafakanın kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Nafakanın Kaldırılması Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafakanın kaldırılması davası bakımından görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin kurulmadığı yerler bakımından işbu davada görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır. Nafakanın kaldırılması davasında yetkili mahkeme ise, nafakayı alan eski eşin ikamet ettiği yer mahkemesi olacaktır.

Nafaka Artırım Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Nafaka, yukarıda detaylı açıklandığı üzere yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakası olmak üzere üç çeşittir. Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olan tarafın maddi durumunu düzeltmek maksadı ile bağlanır. Tedbir nafakası, esasen halihazırda devam eden bir boşanma davasında hükmedilen bir nafaka türünü ifade etmektedir. İştirak nafakası da yine yukarıda detaylı açıkladığımız üzere evlilikten doğan ortak çocuğun masrafları, keza bu anlamda eğitim, sağlık ve benzeri sair harcamalarını ifade etmektedir.

Fakat günümüzde özellikle çok hızlı şekilde değişen ekonomik konjonktür bireylerin alım gücünü önemli oranda etkilemektedir.

Örneğin enflasyon oranının her geçen sene daha da çok artması bir önce ki yıl bize yeten maddi olanaklarımızla bir sonraki yıl geçinemez hale gelmemize sebep olabilmektedir. Bu durum nedeniyle boşanma ile birlikte lehine hükmedilen yoksulluk ve iştirak nafakaları, eski eş için artık yetersiz olabilmektedir.

Dolayısıyla nafaka artırım davası esasen ekonomik nedenler başta olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı mahkemece hükmedilen nafakanın artık gerekli masrafları karşılayamaması yani yetersiz kalması durumunda lehine nafakaya hükmolunan kişi tarafından nafaka yükümlüsüne açılan bir davayı ifade etmektedir. (Detaylı Bilgi İçin Nafaka Artırım Davası konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.)

Aile Hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklar hakkında detaylı bilgi almak, nafaka artırım davası, nafakanın kaldırılması davası açmak yada davaya ilişkin işlemlerinizi yürütmek, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlatmak ve detaylı hukuki danışmanlık için Çelik Avukatlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.


HUKUKİ SÖZLÜK

İlliyet bağı : Neden , sonuç ilişkisini ifade etmektedir.

Kusur : Hoş karşılanmayacak davranış anlamına gelmektedir.

Tanık :Dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olan, şahit olan kişidir.

Ortak çocuk: Aynı anne ve babadan olan çocuk.

Benzer Yazılar

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nelerdir?

Çelik Avukatlık

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Çelik Avukatlık

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Çelik Avukatlık

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davaları

Çelik Avukatlık

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çelik Avukatlık

Boşanma Davalarında Kimler Nafaka Alabilir?

Çelik Avukatlık

2 Yorumlar

İ**** C**** D**** 11 Haziran 2019 at 06:14

Merhaba kolay gelsin eşimden 3 yıl önce boşandım hakim bey 300 tl cocuguma nafaka bağladı istinafa gidilmişti karar geçen hafta sonuçlandı toplam borcum faizlerle masraflarla ve bu ilk 5 aykiyle 300 tlyle beraber 10.bin TL bir borç çıktı maaşıma haciz koyuldu calıştıgım işyerine kagıdı verdim maaşımdan bundan sonra 1/4oraninda 515 tl kesilecek bundan sonra her ayda 300 tl nafakayi ödemek istemiyorum toplam borcum bitsin maaşımdan devam etsin ne yapmalıyım evliyim eşim gebe 1 ay sonra çocuğum olacak kiracıyım asgari ücrete çalışıyorum.

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 12 Haziran 2019 at 12:33

Merhaba, geçmişte yapmadığınız ödemelerle alakalı yapılabilecek bir şey bulunmasa da bundan sonraki süreçte maddi durumunuzdaki değişimleri göz önüne alarak nafakanın kaldırılması davası açabilirsiniz. Bu konuyla alakalı hukuki bir destek almanızı tavsiye ederiz.

Cevap ver

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.