Noterden Gelen İhtarnameye Cevap ve İtiraz

İhtarname Nedir?

İhtarname resmî ihtar yazısı, protesto anlamında kullanılmaktadır. İhtarname, yasal anlamda zorunlu kılınan hukuki işlemlerde karşı tarafı söz konusu işlemle ilgili olarak temerrüde düşüren ve/veya aynı işleme ilişkin olarak faiz başlangıcını belirleyen ve karşı tarafa ulaştırılması gereken bir hukuki işlemi ifade etmektedir. İhtarname karşı tarafa ulaştırılması gereken bir hukuki işlemdir. Bu anlamda ihtarname; faks ile, sözlü olarak, yazılı olarak, iadeli taahhütlü mektup aracılığı ile, telgraf yolu ile veya uygulamada çok sık kullandığımız daha noter aracılığı ile karşı tarafa gönderilebilir.


Noterden İhtarname Geldi Ne Yapmalıyım?

Tarafınıza noter aracılığı ile bir ihtarname gönderildiğinde bu ihtarname ile ilgili yapmanız gereken bir işlem olup olmadığı hususunda öncelikli olarak ihtarnamede belirli bir süre belirtilip belirtilmediği gözetilmelidir. Bu anlamda tarafınıza noterden gönderilen bir ihtarnamede örneğin ev sahibinizin kiracı olarak oturduğunuz evi tahliye etmeniz yönündeki talebi yer alıyorsa işbu ihtarnameye 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekmektedir. Ancak ihtarnameye cevabınızda yine noter kanalı ile bir ihtarname göndermek şeklinde olmalıdır. Bu konuda detaylı bilgi ve hukuki destek alman için Büromuz avukatları ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Bir başka örnekte tarafınıza ulaştırılan ihtarnamede bir süre belirtilmemiş olabilir böyle bir durumda da en kısa süre içerisinde yine noter kanalı ile ihtarname göndermeniz gerekir. Örneğin tarafınıza ulaşan ihtarnamede yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyorsa en kısa süre içerisinde anılan iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair beyanlarınızı içeren bir ihtarname göndermelisiniz.

Noterden Gelen İhtarnameye Cevap Vermezsem Ne Olur?

Genel olarak noter aracılığı ile tarafınıza gönderilen bir ihtarnameye karşı herhangi bir işlem yapmamanız yani cevap vermemeniz aleyhinize bir durum oluşturmayacaktır. Zira hukuki işlemlerde susma olarak adlandırdığımız cevap vermeme yani iddiaları reddetme veya doğrulama yönünde herhangi bir iradi davranışta bulunmama durumu, söz konusu iddiaların kabul edildiği hukuki ifadesi ile ikrar edildiği anlamına gelmemektedir. Dolayısı ile noter aracılığı ile tarafınıza gönderilen bir ihtarnameye karşı herhangi bir işlem yapmamanız yani cevap vermemeniz ihtarnameye konu iddiaları kabul ettiğiniz anlamına gelmeyecektir.

İhtarnameye Cevap Süresi Kaç Gündür?

İhtarnameye ne kadar bir süre içerisinde cevap vermeniz gerektiğinin tespiti noktasında öncelikle noter aracılığı ile tarafınıza ihtarname gönderen taraf, söz konusu ihtarnamede belirli bir süre öngörmüş olabilir şayet böyle bir durum söz konusu ise o halde tarafınıza gönderilen ihtarname ile tespit edilen süre içerisinde cevap vermeniz gerekmektedir.

Noter aracılığı ile gönderilen ihtarnamelere ilişkin olarak itiraz süreleri de yine ihtarnameye konu hukuki hususların maddi içerikleri ile doğrudan ilgilidir. Bu anlamda örneğin; kiracının tahliye talebini içeren ve ev sahibi tarafından gönderilen (noter aracılığı ile) bir ihtarnameye itiraz süresi 7 gündür. Bir başka örnek olarak uygulamada çok sık karşılaşılan, kiracının kira sözleşmesi uyarınca ödemesi gereken kira borcunu ödememesi durumunda, ev sahibinin yani kiralayanın 6 ay ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde 30 gün süre ile 6 aydan daha az süreli kira sözleşmelerinde ise 6 gün süre tayin ederek, kira borcunu ödemeyen kiracıya borcunu ödemesi yönünde yaptığı ikazı içeren ihtarnamedir. Bu örnekte ise kira sözleşmesinin 6 ay ve daha fazla süreli olması yada 6 aydan daha az süreli olması durumlarına göre yukarıda açıklandığı şekli ile 30 ve 6 günlük noterden gelen ihtarnameye itiraz süreniz bulunmaktadır. Buna cevabi ihtarname denilmektedir. Tarafınıza anılan talepleri içeren bir ihtarname gönderilmesi durumundan bu süreler içerisinde itiraz etmeniz yada bir başka tercih olarak ihtarnamede yapılmasının istendiği edimleri yerine getirmeniz gerekmektedir. (Kira borcunu ödemek gibi)

Sonuç Olarak;

Noter aracılığı ile tarafınıza gönderilen bir ihtarnameye karşı öncelikle süresi içerisinde itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz. Tarafınıza gönderilen ihtarnameye konu iddiaların gerçeği yansıttığı kanaatinde iseniz işbu halde yine süresi içerisinde ihtarname aracılığı ile yerine getirmeniz istenen edimleri yerine getirmenizi tavsiye ederiz. Örneği hala devam etmekte olan kira sözleşmenizden doğan kira borçlarınızı ödemek gibi. Şayet ihtarnameye konu talepler yani yerine getirmeniz istenen edimlere ilişkin iddialar gerçeği dışı beyanlardan ibaret ise süresi içerisinde itiraz etme hakkınızı veya itiraza yönelik bir süre tayin edilmemiş ise bu halde en kısa süre içerisinde iddiaların gerçek dışı olduğuna dair beyanlarınızı içeren bir ihtarnameyi yine noter kanalıyla göndermenizi tavsiye ederiz.

Yukarıda Açıklanan Hususlar Hakkında Detaylı Bilgi Almak için Çelik Hukuk Bürosu Avukatları ile İletişime Geçebilirsiniz.


HUKUKİ SÖZLÜK

Muhatap :  Hukuki işlemin karşı tarafını ifade etmektedir.

Keşideci : İhtarnameye cevap vereni ifade etmektedir.

Noter : Kanunların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzel kişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü diğer  görevleri yerine getiren, yasa ile tespit edilmiş nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir.

Benzer Yazılar

Kapora Ödemesi

Çelik Avukatlık

Dava Nasıl Açılır?

Çelik Avukatlık

Hakimin Reddi, Reddin Şartları ve Reddine İtiraz

Çelik Avukatlık

İhtarname Hazırlanması Ve Çekilmesi

Çelik Avukatlık

İhtiyati Tedbir Nedir, Nasıl Talep Edilir ve Kaldırılır?

Çelik Avukatlık

Hakkımda açılmış bir dava var mı?

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.