Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası ve Gerekli Bilgiler

Nüfus Kaydı Nedir?

Türk vatandaşı olarak doğan her insanın bir nüfus kaydı bulunmak zorundadır. Kişinin doğumunu takiben nüfus kaydı yani aile kütüğü açılmaktadır. Nüfus kütükleri; kişilerin kimliklerinin, yerleşim yeri adreslerinin, aile bağlarının, vatandaşlık durumlarının ve şahsî hallerinin belirlenmesi amacıyla ilçe ve aile esasına göre nüfus olaylarının tescil edildiği, daimî olarak saklanması gerekli resmî belgelerdir. Her mahalle veya köy için ayrı aile kütüğü tutulur.

Nüfus Kayıtlarında Bulunan Bilgiler Nelerdir?

Nüfus kayıtlarında yani aile kütüklerinde yer alması gereken bilgiler; Aile kütüklerinde aşağıdaki bilgiler bulunur;

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Kayıtlı bulunduğu il, ilçe, köy veya mahalle adı ile cilt, aile ve birey sıra numarası,
  • Kişinin adı ve soyadı, cinsiyeti, baba ve ana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları,
  • Doğum yeri ile gün, ay ve yıl olarak doğum tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,
  • Evlenme, boşanma, soybağının kurulması veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişisel durumda meydana gelen değişiklik veya yetkili makamlarca yapılan düzeltmeler,
  • Dini,
  • Medenî hali,
  • Yerleşim yeri adresi
  • Fotoğrafı.

Türkiye’de aile kütüğü bulunmayan ve yabancı ülkelerde oturan vatandaşlar Bakanlığın göstereceği bir nüfus müdürlüğünde açılacak aile kütüğüne kaydedilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası biyolojik anneye yada biyolojik anne olduğunu iddia eden kadına ve/veya biyolojik anne olmadığı halde düzeltilmesini istediği nüfus kaydında anne olarak yer alan kadına ve/veya anne adının yanlış yazıldığını düşünen çocuğa verilmiş olan, nüfus kaydının düzeltilmesi talebini içermektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası aleyhine nüfus kaydı düzeltilmek istenen kişi ve ilgili Nüfus Müdürlüğü davalı gösterilmek suretiyle açılabilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Davacı ve Davalı Kimdir?

Nüfus kayıtlarında yanlışlık olan veya eksik bilgi olan herkes nüfus kaydının düzeltilmesini talep edebilir. İlgililerin nüfus kayıtlarında tam ve doğru bilgilerin yer almasına, veya yanlış tutulan kayıtların düzeltilmesine ilişkin taleplerini konu edinen dava, nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak adlandırılmaktadır.Bunların dışında nüfus kaydında bir yanlışlık veya eksiklik olduğu kanaatinde olan ilgili herkes bu davayı açmaya ehildir. Ayrıca kamu düzenini ilgilendiren durumlarda resmi dairenin başvurduğu Cumhuriyet Savcısı da bu davayı açabilmek bakımından yetkilidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında İddiaların İspatı

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin talepleri konu edinen davalar kural olarak ve hukuki nitelikleri itibariyle kamu düzeniyle ilişkilidir. Bu nedenle her türlü sair delil ve belge ile ispat olunabilir. Anılan davaların yine kamu düzeniyle ilişkili olmasının bir diğer sonucu, tarafların iddiaları ile ilişkili olarak ortaya koyduğu bilgi ve belgelerle Mahkemenin yetinmeyecek olmasıdır. Dolayısıyla mahkeme nüfus kaydının düzeltilmesini konu edinen bir dava tarafların ortaya koyduğu delillerle bağlı değildir. Re’sen araştırma yapan mahkeme maddi gerçekliği ortaya koymakla yükümlüdür.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Sonuçlandıktan Sonra Nüfus Kaydı Nasıl Düzeltilir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında Mahkemece verilen hüküm kesinleştikten sonra, nüfus kaydına işlenir. Bu anlamda dava sonucunda mahkeme kendiliğinden Nüfus Müdürlüğü’ne durumu nüfus kaydına ilişkin tespitini bildirir ve resmi daire de gerekli işlemleri yapar. Genel Müdürlük ve nüfus müdürlükleri, mahkemece verilen kararlar hakkında her türlü kanun yoluna başvurmaya yetkilidir.

Nüfus Kaydının İptali Davası

Nüfus kaydının iptali davası, esasen usulüne göre düzenlenmemiş bir belgeye dayanılarak tesis edilmiş nüfus kayıtları Genel Müdürlüğün ya da nüfus müdürlüklerinin göstereceği lüzum üzerine mahkemece verilecek kararla iptal edilmesini ifade etmektedir. Nüfus kütüğüne düşülmüş olan şerh ve açıklamaların iptal edilmesi de aynı usûle tâbidir.

Türkiye’de  Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtları Nasıldır?

Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her türlü nüfus olaylarını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Diplomatik misyon mensupları bu hükmün dışındadır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası kural olarak herhangi bir zaman aşımına yada hak düşürücü süreye tabi değildir. Dolayısıyla ilgili kimse dilediği zaman bu davayı açabilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları bakımından yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise davacının ikametgah yeri mahkemesidir.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

Aile: Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişiler ile onların eş ve çocuklarını,

Aile kütüğü: Nüfus olaylarına ilişkin kayıtların kâğıt veya elektronik ortamda tutulduğu kütüğü,

Nüfus cüzdanı: Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmî  belgeyi,

Nüfus hizmetleri: Nüfus olaylarına ve kişinin nüfusa ve yerleşim yeri adresine ilişkin bilgilerinin toplanmasına, nüfus kütüklerine geçirilmesine, korunmasına ve gerektiğinde tasnif edilerek değerlendirilmesine dair iş ve işlemleri, ifade eder.

Nüfus kaydı: Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgileri,

Yabancılar kütüğü: Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli Yabancılara Ait İkamet Tezkeresi verilen yabancıların kayıtlarının tutulduğu kütüğü,

Yerleşim yeri adresi: Sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri, ifade eder.

Benzer Yazılar

Belirsiz Alacak Davası ve Şartları Nelerdir?

Çelik Avukatlık

Sebepsiz Zenginleşme

Çelik Avukatlık

Gabin (Aşırı Yararlanma)

Çelik Avukatlık

Yaş Düzeltme, Küçültme ve Büyütme Davası

Çelik Avukatlık

Medeni Hukukta Hapis Hakkı

Çelik Avukatlık

2 Yorumlar

H**** Ş**** 27 Haziran 2019 at 03:02

Merhaba, 18 yaşını doldurduktan sonra anneyi reddetme yahut kimlikten isminin silinmesi mümkün müdür?

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 28 Haziran 2019 at 11:22

Merhaba, kanunumuzda babayı reddetme, babalık davası vs olsa da anne ile bağ doğum ile birlikte kurulduğu için anneyi reddetme gibi bir durum söz konusu değildir. Bunun dışında şayet bilgiler yanlış girildiyse nüfus kaydının düzeltilmesi davası yoluna gidilmelidir. Konuyla alakalı hukuki bir yardım alarak işlem yapmanızı öneririz.

Cevap ver

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.