Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan (on sekiz yaşından küçük yani reşit olmayan) çocukla cinsel ilişkide bulunmak olarak ifade edilebilir. Bu anlamda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile korunan hukuki yarar, çocuğun cinsel dokunulmazlığıdır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Unsurları Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşması için bir takım şartların vuku bulması gerekir. Buna göre; anılan suçtan söz edebilmek için,

  • Fail, on beş yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşından küçük bir çocukla cinsel ilişkide bulunmalıdır.
  • Fail, çocukla cinsel ilişkide bulunmak maksadı ile cebir, tehtid, ve hile yoluna başvurmamış olmalıdır. Örneğin 16 yaşındaki A’ yı korkutarak, yada kendisine evlenme vaadinde bulunarak A ile cinsel ilişkiye giren B hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan değil çocuğun cinsel istismarı suçundan soruşturma ve kovuşturma yapılmalıdır.
  • Faille mağdurun cinsel ilişkide bulunması gerekir. Bu anlamda cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışlar cinsel taciz suçu bağlamında değerlendirilmektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Mağduru

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağduru, yani suç teşkil eden fiil kendisine karşı yöneltilen kişi, on beş yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşından küçük olan çocuklardır. Suçun mağdurunun on beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Zira on beş yaşın altında olan çocuklar bakımından her türlü cinsel davranış çocukların cinsel istismarı suçu bağlamında değerlendirilir. Yine on beş yaşını doldurmuş fakat söz konusu  fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olmayan çocuklarda tıpkı on beş yaş altı çocuklar gibi değerlendirilir. Ayrıca on beş yaşını doldurmuş olsa dahi iradesi, tehtid, korkutma ve aldatma benzeri durumlardan biri yolu ile sakatlanmış olan çocuklara karşı işlenen her türlü cinsel davranış ta cinsel istismar suçu bağlamında gözetilir. Dolayısı ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ancak on beş on sekiz yaş aralığında bulunan ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olan kız ya da erkek çocuğa karşı işlenebilir. Bu anlamda çocuğun cinsiyetinin bir önemi de yoktur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işleyen kişi yani fail, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri  Türk Ceza Kanunu 104. Maddesi hükmünde öngörülmüştür.

  • Suçun, Mağdur İle Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Arasında Gerçekleşmesi

Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında ve kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında ayrıca evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında suçun gerçekleşmesi halinde nitelikli hal söz konusu olacaktır.

  • Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Bu halde çocuğa bakmak ve gözetmekle yükümlü kimselerin anılan suçu işlemesi söz konusudur. Dolayısıyla suçun nitelikli hali söz konusudur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halinin Cezası Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun yukarıda açıklanan nitelikli hallerinden birinin işlenmesi halinde fail hakkında, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kural olarak şikayete bağlı suçlardandır. Şikayet suçun ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yazılı olarak yada tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü şekilde soruşturma makamını başvurmak suretiyle yapılır.

Fakat reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli hallerinden birinin söz konusu olması halinde kural olarak mağdurun şikayeti aranmaksızın suçun soruşturması ve kovuşturulması re’sen yapılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Zamanaşımı

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun temel şekli şikayete bağlıdır. Dolayısı ise şikayet hakkı, fiili ve faili öğrenme tarihinden itibaren 6 içerisinde usulüne uygun şekilde kullanılmalıdır. Yine reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun temel şekli bakımından dava zaman aşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucu doğacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaşma

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Muhakemesi hükümleri uyarınca, uzlaşma kapsamında öngörülen suçlardan değildir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Ceza Hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızın çözümünde destek ve yasal haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Çelik Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeniz tavsiye olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

Kast: Fiili yapmakta ki amaç,saik

Şikayet: Müştekinin suçun cezalandırılması talebidir.

Müşteki: Şikayet edene denir

Şüpheli: Bir suçu işlediği yönünde emareler bulunan yahut bir suçu işlediği iddia olunan kişi

Mağdur: Suçtan zarar gören

Soruşturma makamı:  Savcılık

Kovuşturma makamı: Mahkemeler

Adli makamlar: Polis ve jandarma teşkilatı

Benzer Yazılar

Adli Sicil Sabıka Kaydının Silinmesi

Çelik Avukatlık

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezaları

Çelik Avukatlık

Adli Arama Kararının İncelenmesi

Çelik Avukatlık

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Çelik Avukatlık

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası ve Uygulama

Çelik Avukatlık

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Prosedürü

Çelik Avukatlık

2 Yorumlar

İ.K 27 Ocak 2019 at 18:03

Resit olmayanla cinsel iliski suçundan ceza aldim adli para cezasi 4500 tl sabika kaydim olmadı sadece arsiv kaydim var sanjrjm buda 15 yilda silinecek sormak istediğim memnun haklarin iade beni kapsarmi ve memur olmam mümkün değil mi

Cevap ver
Çelik Avukatlık 18 Mart 2019 at 19:00

Devlet Memurları Kanunu madde 48/ a.5’te belirttiği kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldıysa burada memuriyeti engelleyen hal olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan verilmiş olan cezanızın durumuna göre memuriyet durumunuz ele alınacaktır.

Cevap ver

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.