Sendika işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar anlamına gelmektedir. Sendikaların, kuruluşu işleyişi, sendikalara üye olma ve üyelikten çıkarma ve sendikaların tasfiyesine ilişkin tüm hukuki meseleler sendika hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Bu anlamda Sendika hukuku, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin tüm hukuki eylem ve işlemleri içermektedir. Çelik Hukuk Bürosu olarak sendika hukuku alanında başlıca hizmetlerimiz;

Hukuk Bürosuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Sendika Danışmanlığı,
 • Toplu İş Sözleşmeleri Prosedürü Hazırlanması, Düzenlenmesi, Müzakeresi, Bağıtlanması, Grev ve lokavt uygulamalarında danışmanlık ,
 • İş yasalarından doğan bireysel hakların elde edilmesi,
 • İhbar tazminatı, kıdem tazminatı,
 • Sendikal tazminat, hafta tatili,genel tatil, fazla mesai, yıllık izin, işe iade davaları ve
 • İşe iadeye bağlı sendikal tazminat
 • Bireysel ve Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Toplu İşten Çıkarma Prosedürü
 • Uluslararası İş Hukuku Uyuşmazlıkları
 • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak