Siber Suçlar ve Cezaları

Siber suç nedir?

Teknolojinin her alanda gelişmesiyle birlikte bilişim sistemleri inanılmaz bir gelişim sergilemektedir. Bilişim sistemlerinin gelişim sergilemesi ve finans gibi iş sektörünün birçok alanlarının bu bağlamda güvenlik oluşturmasının yanı sıra bu alanda tehlikeler de mevcuttur. Siber suç bir bilişim sisteminin güvenliğini veya bilişim sistemine bağlı verileri ya da kullanıcısını hedef alan ve yine bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlar siber suçlardır.

Siber suçlarda bir kişi bir malvarlığı bir şirket veya bir sistem hedef alınabilir. Siber suçlar bilgisayar ve internet ortamına bağlı suç tipidir.

Sisteme girilmesi zarar vermenin yanı sıra, verileri silme, şifreleri yedekleme, veri ekleme, iletişimi engellemek veya kaydetmek şeklinde suç kategorileri mevcuttur.

Siber suçların başında gelen bir diğer suç kategorisi de özel hayatı ihlal etme yoluyla ortaya çıkabilir.

Türk Ceza Kanunumuzda Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlara kabaca göz attığımızda dahi bilişim sistemine yalnızca girmenin, herhangi bir işlem yapmaksızın sadece sisteme girmenin dahi, suç olarak nitelendirildiğini görmek mümkündür.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme dışında haberleşmenin gizliliği ve ihlali ile hırsızlık suçunun nitelikli hali de TCK’da düzenlenen diğer hallerdir. Nitelikli hırsızlık suçuna bir örnek de çevrimiçi oynanan online oyunlarda oyun karakterlerinin çalınması da bu kapsamda değerlendirilecek ve TCK 142.maddesinde yer alan nitelikli unsurlar kapsamında ceza verilecektir.

Bilişim Alanında Suçlar:
Bilişim Sistemine Girme Suçu: Türk Ceza Kanununun 243. Maddesinde düzenlenen bilişim sistemine girme suçu bir bilişim sisteminin ister bütününe isterse de bir kısmına girilmesi durumunda 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. Bunun haricinde kanunumuz 243.maddenin 3.fıkrasında sistemin verilerinde değişiklik olması halinde ya da verilerin yok olması halinde verilecek olan cezanın 6 ay ila 2 yıl arası hapis cezası olacağı bildirilmiştir. 243.maddenin 4.fıkrasında da veri nakillerinin izlenmesi hali yer almıştır. Bu duruma göre sisteme girilmese dahi teknik araçlarla veri naklini izleyen kimselere verilecek olan ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu:
Bir bilişim sisteminin engellenilmesi, bozulması, verilerinin yok edilmesi veya değiştirilmesiyle ilgili hüküm Türk Ceza Kanunumuzun 244.maddesinde yer almıştır.

a.Bilişim Sistemi Engelleme ve Bozma: Türk Ceza Kanununun 244.maddesinin 1.fıkrasındaki hükme göre bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişiye verilecek olan ceza 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.
b.Bilişim Sisteminin Bozulması ve Yok Edilmesi Hali: Türk Ceza Kanununun 244.maddesinin 2.fıkrasında yer alan hükme göre verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişiye verilecek olan ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Belirttiğimiz bu hallerin banka veya kredi kurumuna yönelik olması ya da kamu kurum ve kuruluşuna yönelik işlenmesi halinde verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır.

Belirtilen fiillerin işlenilmesi halinde belirtilen bir diğer nitelikli hal durumu ise kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasıdır. Kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki TCK 245’te banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması haline yer verilmiştir. Buna göre belirtilen kartları haksız şekilde kullanan kişilere verilecek olan ceza 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası şeklinde olacaktır.

Nitelikli hırsızlı olarak nitelendirilen halde de suçun, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bilişim Suçları Nasıl Şikayet Edilir?

Bilişim suçları suç duyurusu veya şikayet şeklinde meydana getirilebilir. Şikayete tabi suçlarda 6 aylık zamanaşımı süresi içerisinde suçtan zarar gören kişilerin ilgili kolluk birimine şikayet dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

Bilişim suçlarında şikayete konu suçun failinin başka bir deyişle suçu işleyen kişinin kim olduğu biliniyorsa kimlik bilgileri de şikayet esnasında mutlaka belirtilmelidir. 

Bilişim suçlarına ilişkin şikayet başvuruları Cumhuriyet Başsavcılığına yapılabileceği gibi kolluk birimlerine, ilgili mahkemelere ve ceza muhakemesi kanununda belirtilen diğer ilgili kurumlara da yapılabilir.

Benzer Yazılar

Sosyal Medyada Dolandırıcılık

Çelik Avukatlık Bürosu

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Çelik Avukatlık

Adli Arama Kararının İncelenmesi

Çelik Avukatlık

Ceza Muhakemesinde Yakalama,Tutukluluk ve Tutuklamaya İtiraz

Çelik Avukatlık

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

Çelik Avukatlık

Adli Para Cezası, İtiraz ve Bilinmesi Gerekenler

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.