Şirketler hukuku günümüz ticari hayatında yaşanan gelişmelerinde etkisiyle oldukça önemli bir hukuk dalı haline gelmiştir. Özellikle son zamanda yaşanan teknolojik gelişmelerinde etkisi ile farklı tarzda şirketlerin kurulduğu; örneğin e-spor şirketleri, oyun ve benzeri mobil uygulamaları yapan teknoloji yazılım şirketleri yeni ticari dünyada yerlerini almışlardır.

Şirketler ticari hayatın vazgeçilmez birer unsurudur. Şirketlerin kuruluşuna, tasfiyesine ve ortaklarının hukuki durumlarına ilişkin hukuki iş ve işlemler Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümlerince düzenlenmiştir.

Çelik Avukatlık müvekkillerinin yapacağı yatırımda ve kuracağı şirket türü hususlarında gerekli tüm hukuki danışmanlık hizmetini sunmakta, ortaklık sözleşmesi, kira sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, satış sözleşmeleri, know/how, lisans ve teknik yardım sözleşmeleri, bayilik ve dağıtım sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ve alt-işveren sözleşmeleri gibi tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkillerine gerekli tüm hukuki yardımda bulunmaktadır.

Hukuk büromuz, iş yeri kira sözleşmelerini düzenlemekte ve müzakere etmektedir. Mal sahibi ve kiracı arasında çıkabilecek ihtilafların çözümü, kira bedellerinin artırılması ve söz konusu sözleşmelere ilişkin yapılacak her türlü değişiklik konularında müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Hukuk büromuz, ticari işletmelerin kuruluşundan devrine ve mal varlıklarının tasfiyesine kadar tüm süreçte müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Çelik Hukuk Bürosu olarak şirketler hukuku alanında başlıca faaliyetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Şirketler Hukuku Alanında VerHukuk Bürosuetler

 • Niyet Mektubu,
 • Teklif Mektubu,
 • Hisse Devir Sözleşmeleri, Ortaklık Sözleşmeleri,
 • Gizlilik Sözleşmeleri,
 • Genel Satış Şartları, Genel Satın Alma Şartları, Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri,
 • Teminat Sözleşmeleri,
 • Sınaî alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri, İşletmeler arası Ortaklık Sözleşmeleri, Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri,
 • İşletmeler arası araştırma ve geliştirme sözleşmeleri,
 • Kredi Sözleşmeleri,
 • Türk şirketlerinin yurt dışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla iş birliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması;
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,
 • İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi,
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması,  durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması ,
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi.