Tapuya Şerh Koymak:

Tapuya Şerh Koymak:

Tapuya şerh koymak malik olan kimsenin malı üzerinde haklarını kısıtlama ve kişinin kendi  menfaatleri doğrultusunda haklarını koruyabilmesinde yararlı olacaktır. Şerh tapu sicil kütüğüne işlenerek hüküm doğurur. Bilindiği üzere tapu sicili TMK 1020 gereğince alenilik ilkesi geçerlidir. Buna göre ilgili olduğunu ispat eden herkes tapu sicilindeki belgeleri inceleme hakkına haizdir. Söz konusu kanunun sağladığı hak ve menfaatler doğrultusunda tapuya konulan şerh yalnızca sözleşmenin taraflarına değil herkese karşı ileri sürülebilecektir. Satış vaadi, önalım hakkı, ipotek, geri alım hakkı, ihtiyati haciz, aile konutu ve buna benzer birçok tipte tapuya şerh konulabilecektir.

Taşınmaz malın malikleri ya da başka malı üzerinde hakkı olan kimseler kendi menfaatlerini korumak maksadıyla tapuya şerh koydururlar. Şerh işlemi ilgili taşınmazın bulunduğu Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilebilecektir.

Tapuya Şerh Neden Konulur?

Tapuya şerh konulması kişinin mülkiyet hakkını kısıtlamak maksadıyla konulur. Bir mülkiyetin geri alım hakkı, aile konutu olarak belirtilmesi, satış vaadi ve önalım hakkı gibi pek çok durumda tapuya şerh konulduğunu görmekteyiz.

Aile Konutuna Şerh Konması:

Eşler ile alakalı kanunda yapılan sınırlandırmalar haricinde bir düzenleme meydana getirilmiştir. Eşlerin birlikte yaşıyor oldukları aile konutlarının üzerinde birbirlerine haber vermeksizin işlem yapılmasının önüne geçilmesi adına tapu siciline aile konutu şerhi konularak tüm işlemlerin önüne geçilebilmektedir. Birbirinden boşanma öncesinde mal kaçırma gayesi olan eşlerin de bu yöntem sayesinde hak kaybına uğramalarının önüne geçilmektedir.

Aİle konutu şerhi kural olarak Tapu Sicil Müdürlüğü’nden konulur. Fakat konuyla ilgili bir dava esnasında da hakimden aile konutu şerhi koyulması talep edilebilir. Ortada bir dava yokken yani davasız olarak da mahkemeye giderek aile konutu şerhi koyulması talep edilebilir.

Satış Vaadi Sözleşmesinde Tapu Siciline Şerh Konulması

Satış vaadi sözleşmeleriyle birlikte tarafların kendilerini güvenceye almak istemeleri kapsamında tapu siciline şerh konularak haklarının muhafaza edilmesini talep edebileceklerdir. Sonraki süreçte hak kaybına uğramaları durumunda tapu iptali ve tescil davası yoluna gidilerek özellikle arsa payına karşılık inşaat sözleşmelerinde sıklıkla görüldüğü üzere menfaatlerini koruma yoluna gitmektedirler. Satış vaadinde bulunulan kişiye ilerleyen süreçte tescil gerçekleştirilmezse satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı tapu iptali ve tescil davası açılması yolu ile tescil talebinde bulunulabilecektir.

Tapu Siciline Şerhte Görevli Mahkemeler:
Konusuna göre çeşitlilik gösterebilmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemeleri genel yetkili mahkemeler olduğu için şerhle alakalı yaşanabilecek olumsuzluklarda başvurulabilecek merciidir. Yaşanılan sorunla birlikte hukuki destek alarak kendinize bir yol haritası çizmenizi tavsiye etmekteyiz.

Benzer Yazılar

Mirasa Dayalı Sebeplerle Tapu İptali ve Tescil Davası

Çelik Avukatlık Bürosu

Kiracıyı Evden Çıkarmanın Şartları

Çelik Avukatlık Bürosu

Site Yönetimi Seçimi Nasıl Yapılır?

Çelik Avukatlık

Müteahhit veya Satış Vaadi Durumlarında Tapu İptali ve Tescil Davası

Çelik Avukatlık Bürosu

Tapu Kadastro Davaları ve Kadastro Tespitine İtiraz

Çelik Avukatlık

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Çelik Avukatlık Bürosu

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.