Hukukun Kapsamı Genişledikçe Sağladığı Adalet Artar

Gelişmiş toplumlarda adalet hukuk ile sağlanır. Ülkemizde de adaleti sağlayabilmek adına hukukun kapsamı her geçen gün daha fazla genişliyor. Dolayısıyla kişi bazında sağladığı adaletin de kapsamı artıyor. Yakın gelecekte oldukça fazla tartıştığımız iş hukukunun da kapsamı bu şekilde genişleyerek tazminat hukuku adı altında yeni bir kavram oluştu. Yaşanan pek çok iş kazasıyla oldukça tartışmalı hale gelen tazminat konuları artık bu hukuk kavramı kapsamında değerlendiriliyor.

İş Kazalarında Tazminat Hukuku

İş kazaları, doğası gereği hemen her iş kolunda karşılaşılabilen durumdadır. Fiziksel güce dayalı iş kollarında daha fazla görülse de, ofis ortamlarında da sıkça iş kazaları ile karşılaşılabilmektedir. Bu kazalarla karşılaşan çalışanlar, maddi veya manevi zarara uğrayabilir. Sonrasında izlenecek süreç ise davacı çalışanlar için oldukça zorlu olabilmektedir. Zira iş kazaları sonrası rapor tutulması ve bilirkişi onayı gibi gereksinimleri şirketin karşılaması sebebiyle, süreç olması gerekenden çok daha uzun sürebilir.

İş kazası sonrası gerek şirketin gerekse çalışanın sorumluluğu üzerinden atması için yapması gerekenler bulunuyor. Bu gereklilikler yapılmadığı takdirde dava, sorumluluğunu yerine getirmeyenin aleyhine bir seyirde geçiyor. Bu sorumlulukları kısaca sıralamak gerekirse;

  • İş kazasından sonra hemen sağlık müdahalesi yapılmalı.
  • İşyeri kaza raporu düzenler, rapora iki şahit yazar.
  • Kazadan sonra acilen acilen emniyet güçlerine ve sosyal güvenlik kurumuna haber verilir.

Trafik Kazalarında Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku yalnızca iş kazalarından doğan tazminat davalarına da bakmıyor. Araç sayısının ve kaza sayısının giderek arttığı ülkemizde, trafik kazalarından doğan tazminatlara ilişkin konular da bu hukuk kapsamına giriyor. Yaşanan maddi hasarlardan ötürü tazminat davası açılabildiği gibi, manevi olarak da tazminat davası açılabiliyor.

Bunun yanında, boşanma dolayısıyla da tazminat davası açılabiliyor. Mevcut menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen taraf, eğer az kusurluysa, diğer taraftan tazminat isteyebiliyor. Bu davaları açabilmenin en önemli koşulu, az kusurlu tarafın en az bir menfaatinin kesintiye uğramış olmasıdır.

Kısaca tazminat hukuku ile genişleyen hukuk kavramları, kaza ve menfaat kayıpları gibi durumlarda devreye giriyor. Uzman hukuk büroları görülecek olan davaları çok daha kısa bir sürede sonuçlandırıyor.

Hukuki Makaleler

Tazminat Hukuku ile ilgili makaleler