Ticaret Hukuku

Çelik Avukatlık

Çelik Avukatlık olarak , şirketler ve ticaret hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

İşyeri kira sözleşmelerinin hazırlanmasından, genel satış şartlarının düzenlenmelerine kadar yapmakta olduğu çeşitli çalışmalar ile Hukuk Bürosunun “lık alanları artmaktadır.

Hukuk büromuz aşağıdaki iş ve işlemlerle sınırlı kalmamak üzere, müvekkil Şirketlerinin ticari faaliyetlerinde birçok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir:

Ticaret Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Ulusal ve Uluslararası Kredi Sözleşmeleri,
 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Franchise Sözleşmeleri,
 • Niyet mektubu teklif mektubu,
 • Hisse Devir Sözleşmeleri, Ortaklık Sözleşmeleri,
 • Gizlilik sözleşmeleri,
 • Genel Satış Şartları, Genel Satın Alma Şartları, Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri,
 • Teminat Sözleşmeleri,
 • Sınaî alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri, İşletmeler arası Ortaklık Sözleşmeleri, Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri,
 • İşletmeler arası araştırma ve geliştirme sözleşmeleri,
 • Teknoloji ve know-how transfer sözleşmeleri,
 • Kredi sözleşmeleridir.

Hukuk büromuz, müvekkillerine, faturaların düzenlenmesinden ortaklık ve işbirliği sözleşmelerinin son erdirilmesine kadar ticari faaliyetlerinde, tüm yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Çelik Avukatlık müvekkillerinin yapacağı yatırımda ve kuracağı şirket türü hususlarında gerekli tüm hukuki danışmanlık hizmetini sunmakta, ortaklık sözleşmesi, kira sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, satış sözleşmeleri, know-how, lisans ve teknik yardım sözleşmeleri, bayilik ve dağıtım sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ve alt-işveren sözleşmeleri gibi tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkillerine gerekli tüm hukuki yardımda bulunmaktadır.

Hukuk büromuz, işyeri kira sözleşmelerini düzenlemekte ve müzakere etmektedir. Mal sahibi ve kiracı arasında çıkabilecek ihtilafların çözümü, kira bedellerinin artırılması ve söz konusu sözleşmelere ilişkin yapılacak her türlü değişiklik konularında müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Hukuk büromuz, ticari işletmelerin kuruluşundan devrine ve mal varlıklarının tasfiyesine kadar tüm süreçte müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çelik Avukatlık, Avukatlık Ortaklığı bünyesinde bulunan avukatlar, müvekkil şirketlerinin, alacağın tahsili gibi ticari davalarında, müvekkil şirketlerinin bankalar ile olan ilişkilerinde (alacağın temliki, teminat mektuplarının düzenlenmesi ve bankacının sorumluluğu vb. konularda) ve uyuşmazlıklarda gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.