Bu Makaleyi Paylaş

İşveren ve işçileri bağlayan hukuk kuralları niteliğinde bir metin olarak tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen toplu iş sözleşmeleri hazırlanmaktadır. İşverenler ile işçiler toplu iş sözleşmesine dayanarak kendi sözleşmelerini yaptığında da burada yer alan yükümlükler ile ilgili olarak sorumlulukları bulunmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinde işverenlerin borcu yalnızca sendikalara karşı düzenleyici kuralların uygulanmasını garanti etme yükümlülüğü değildir. İşveren ayrıca tek tek her bir işçinin haklarının korunması ve uygulamaların düzenleyici kurallar çerçevesinde yapılması anlamında da sorumluluk üstlenmektedir. Bu nedenle tarafların hak ve borçlarının tespitinde toplu iş hukuku da değerlendirmeye konu olmaktadır. Toplu iş hukuku ile ilgili davalarda da firmamızın deneyim ve “lığından yararlanabilirsiniz.

Toplu İş Hukuku ve İşçi Alacaklarının Takibi

İşveren ile işçi arasında sözleşme serbestisi esas olmakla birlikte toplu iş sözleşmesi ile getirilen kurallar düzenleyici kural niteliğinde kabul edilmekte ve bireysel sözleşmelerin çerçevesi sınırlandırılmaktadır. İşçilerin maaş ve tazminatları ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmaması veya eksik ödeme yapılması gibi huşulardan kaynaklanan sebeplerle işçi alacakları dava konusu olabilmektedir. Bu tür davalarda işçi alacaklarının hesaplanmasında bireysel sözleşmelerde belirlenen şartlar incelenmekte ve toplu iş hukuku sınırları içerisinde bir değerlendirme yapılarak tarafların hakları belirlenmektedir.

İş Kazası Sonrası Haklar ve Toplu İş Hukuku

Toplu iş hukuku iş kazası ya da meslek hastalığı ile karşılaşılması durumunda kazanılacak hakların çerçevesinin belirlenmesinde de önemlidir. İşyerinde iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak işverenin sorumluluğudur. Bu nedenle ölüm ya da çalışma gücünün kaybedilmesi ile sonuçlanan bir iş kazası yaşanmasında kişisel sorumluluğu olsa dahi bu kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde işyeri ortamı hazırlamayan işveren de sorumluluk üstlenmekte ve belirli durumlarda tazminata mahkûm edilmektedir.