Trafik hukuku trafik kazaları sonucu motorlu taşıtlar ile yayalar arasında çıkabilecek sorunlarla ilgilenmektedir. Trafik kazaları ülkemizde her yıl binlerce insanın ölümüne sebep olmaktadır. Çoğunlukla sürücü hatalarından kaynaklanan bu kazalar bazen de yapılan yollar, virajlı bariyerler ve doğal afetlerden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda bu gibi durumlar Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve Kara Yolları Trafik Kanunu ekseninde değerlendirilmektedir. Anılan kanunlar bu hususa ilişkin olarak oldukça ağır ve bu bakımdan da caydırıcı yaptırımlar öngörmüşlerdir. Özellikle trafik kazalarından doğan davalarda sürücünün ve yayanın kusuru bilirkişi raporları ile tespit ettirilmekte ve söz konusu raporlar mahkemece verilen hükme esas alınmaktadır. Bu anlamda trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini noktasında tazminatın belirlenmesi hususunda özellikle bilirkişi raporları ile tespit ettirilen tarafların karşılıklı kusur oranları etkili olmaktadır. Nitekim kusuru ile maddi veya manevi bir zarara sebep olan kişi bakımından aleyhe olarak tazminata hükmedilmektedir. Yaya ve sürücünün birlikte yani müterafik kusurlu oldukları durumlarla da uygulamada çok sık karşılaşılmaktadır. Fakat Trafik Hukuku yukarıda sayılan hukuki problemlerden ibaret olan bir hukuk dalı değildir. Bilhassa motorlu taşıtlara trafikte kesilen idari para cezaları da trafik hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi nedeniyle yakın gelecekte sürücüsüz otomobiller kullanılmaya başlanacağı da değerlendirildiğinde trafik hukukunun oldukça gelişmekte olan bir hukuk dalı olduğu gözlemlenmektedir. Teknolojik gelişmelerinde etkisiyle trafik hukukundan doğan yeni ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Çelik Avukatlık Bürosu başta trafik kazaları sebebiyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini noktasında olmak üzere, seyiAvukatlık Bürosulu araçlara haksız yere kesilen idari para cezaları da dahil olmak üzere trafik hukukundan doğan tüm hukuki ihtilaf ve uyuşmazlıklara ilişkin olarak hukuki hizmet vermektedir. Çelik Hukuk Bürosu olarak trafik hukukuna ilişkin olarak başlıca çalışma alanlarımız aşağıda yer almaktadır.

Trafik Hukuku AlanHukuk Bürosumiz Hizmetler

 • Maddi tazminat davaları,
 • Manevi tazminat davaları,
 • Sürme izni olmadan otomobil kullanma,
 • Alkollü otomobil kullanma,
 • Aşırı sürat / uzun süreli kullanma,
 • Kırmızı ışıkta geçme,
 • Trafikte taksirle yaralama,
 • Taksirle öldürme suçu,
 • Trafikteki  diğer disiplin ve ceza kuralları,
 • Otomobil sürme hakkı,
 • Otomobil sürme hakkının alınması ve geri verilmesi,
 • Zararın (hasarın) tazminat talebi / Manevi tazminat / Tamir ettirme ücreti/ Kiralık otomobil,
 • Haksız tazminat taleplerine karşı savunma,
 • Ehliyetin alınması, otomobil sürme yasağı,
 • Trafik disiplini ve trafik ceza soruşturmalarına karşı savunma.