Çelik HHukuk Bürosuolarak, vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanında, ulusal ve uluslar arası düzeyde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimiz arasında yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişiler yer almaktadır ve  müvekkillerimize uluslararası arenada ticaret hukuku, gayrimenkul, miras ve aile hukuku ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktayız. Bu hususta çalışan avukatlarımız, çalışma ve ikamet izinleri, vatandaşlığın kazanılması ile ilgili konularda müvekkillerimize gerekli danışmanlığı sağlamakta, bu kapsamda gerekli başvuruları yapmakta ve takip etmektedir. Başvurulara ilişkin her aşamada gerekli belgelerin toplanması, hazırlanması ve takibi ile sürecin hızlandırılması hususunda çaba sarf etmekteyiz.

Çelik Hukuk Bürosu Avukatları uluslararası özel hukuk kapsamında, aile hukuku ve miras hukuku alanlarında da çalışmaktadır. Ayrılık kararı yada boşanma halinde, söz konusu kararların tanınması, hükümlerin tenfizi ile ilgili başvuru ve işlemleri yürütmektedir.

Uluslararası özel hukuk kapsamında faaliyet gösterdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Çalışma ve ikamet izni başvuruları,
 • Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı,
 • Denklik belgeleri,
 • Uluslararası çocuk kaçırma,
 • Vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması ve gözden geçirilmesi,
 • Tanıma davaları,
 • Tenfiz davaları,
 • Uluslararası ticaret hukuku,
 • Taşımadan kaynaklı zararların tazmini
 • Uluslararası Deniz Hukuku
 • Gemilerin Bayrak Çekme Hakkı
 • Çatma
 • Uluslararası Deniz Hukuku’ndan kaynaklanan diğer ihtilaflar

 

Uluslararası Hukuk ile ilgili makaleler