Yabancıların Miras Hakları

Miras hukukunda yalnızca Türk vatandaşlarının durumları değil yabancı olup Türkiye’de ikamet eden başka ülke vatandaşlarının da miras konuları olabilmektedir. Kanunlarımızda yabancıların Türkiye’de mülkiyet sahibi olma durumlarına düzenlemeler getirseler de günümüz şartları, gelişen teknoloji ve ulaşım olanakları ile birlikte bunu sınırlandırmak mümkün olamayabilmektedir. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun gereğince Miras ölenin milli hukukuna tabi olmalıdır. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında da ilgili kanunun 20.maddesine göre Türk hukuku uygulanacağı vurgulanmıştır. Şayet Türkiye’de mirasçısız tereke bulunması halinde Devlete kalacaktır.

Yabancıların Taşınırlar Üzerinde Miras Hakları:
Türk hukukuna göre yabancıların Türkiye’de taşınır elde etmelerinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Yabancı kişilerin taşınırları ile ilişkin karar verilirken yine Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununa göre hüküm verilecektir. Taşınmazlardan ayrı olarak taşınırlarda Türk hukuku uygulanmayacaktır. Yabancıların sahip olduğu taşınırlarla ilgili ölen kişinin kendi ülke hukukuna göre taşınırın miras durumu belirlenecektir.

Yabancıların Taşınmazlar Üzerinde Miras Hakkı:
Türk hukukunda yabancıların taşınmaz mallara malikliği ile ilgili düzenleme meydana getirilmiştir. Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundayabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler.

Yabancıların Taşınmazlar Üzerinde Sınırlı Ayni Hakkı:
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde sınırlı ayni hak tesis edilmesini talep edebilir.

Yabancıların Miras Konularında Dava Hakkı:
Mirasa ilişkin davalarda ölen kişinin Türkiye’de son yerleşim yeri olarak bulunan yer mahkemesinde görülecektir. Şayet son yerleşim yeri Türkiye’de değil ise terekeye dahil malların bulunduğu yer mahkemesinde görülecektir.

Benzer Yazılar

Koronavirüs İşten Çıkarma Yasağı

Çelik Avukatlık Bürosu

Miras Denkleştirme Davası

Çelik Avukatlık Bürosu

Ayıplı Mal Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Çelik Avukatlık Bürosu

KORONA SEBEBİYLE İŞİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Çelik Avukatlık Bürosu

Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve Gerekli Hukuki Bilgiler

Çelik Avukatlık

Korona Virüs Salgını ve Hukuki Karşılığı

Çelik Avukatlık Bürosu

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.