Özel Hukuk

Medeni Hukukta Hapis Hakkı

Çelik Avukatlık
Medeni Hukukta Hapis Hakkı Türk Medeni Kanunu’ nun Hapis Hakkı ile ilgili düzenlemeleri İkinci Kısım Üçüncü Bölümün Taşınır Rehni başlığı altında 950-953. maddeleri arasında düzenlenmiştir.Taşınır
İş Hukuku

Sendikal Hak ve Borçlar

Çelik Avukatlık
GİRİŞ Sendika üyeliğinin özellikle işçiler açısından büyük önem taşıdığı şüphesizdir. Hukukumuzda, işçilerin, sendikanın faaliyetlerinden ve toplu iş sözleşmelerinden en geniş şekilde faydalanmaları üyelikle mümkündür. Sendikalar