İş Hukuku

İş Hukukunda Arabuluculuk

Çelik Avukatlık
GİRİŞ  Çalışmamın konusu olan arabuluculuk sisteminin özelliklerini ne olduğunu, ne zaman devreye girdiğini açıklamadan önce, uyuşmazlığın ne olduğunu açıklayıp çeşitlerine değindim. Daha sonradan iş uyuşmazlıklarında
Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetleri

Çelik Avukatlık
I. GİRİŞ İktisadi ve sosyal alanlardaki genişleme ve gelişmeler ile serbest piyasa ekonomisinin değişen şartlan karşısında beliren sorunları yalnız başlarına çözemeyecekleri anlaşılmış ve tüketici menfaatlerini